Doktorantūros studijų kokybės siekiniai ir prognozuojami rezultatai = Goals of quality in doctoral studies and forecasted outcomes

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
  • Lietuvių kalba / Lithuanian
  • Anglų kalba / English
Title:
Doktorantūros studijų kokybės siekiniai ir prognozuojami rezultatai =: Goals of quality in doctoral studies and forecasted outcomes
Alternative Title:
Goals of quality in doctoral studies and forecasted outcomes
In the Journal:
Aukštojo mokslo kokybė. 2007, Nr. 4, p. 10-20
Keywords:
LT
Suaugusiųjų mokymas / Adult education.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje aptariama doktorantūros studijų kokybės užtikrinimo politika Lietuvoje ir prognozuojami galimi jos rezultatai. Švietimo kokybė teorinėje literatūroje paprastai apibūdinama kaip visuminis reiškinys, susidedantis iš pradinių sąlygų kokybės, proceso kokybės ir rezultatų kokybės. Mūsų atlikta dokumentų analizė rodo, kad Lietuvoje doktorantūros studijų kokybės užtikrinimo siekiama didinant reikalavimus pradinių sąlygų kokybei, o reikalavimai proceso bei rezultatų kokybei nekinta arba net šiek tiek mažėja. Tačiau Bolonijos proceso komunikatuose ir Europos universitetų asociacijos doktorantūros programų projekto išvadose akcentuojama priešinga tendencija – keliami didesni reikalavimai rezultatams ir doktorantūros studijų proceso kokybės gerinimui. Tad galima prognozuoti, kad dabartinė Lietuvos aukštojo mokslo politika iš esmės nepagerins doktorantūros studijų kokybės, o ilgainiui gali imti vis labiau disponuoti su Bolonijos proceso nuostatomis. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Bolonijos procesas; Doktorantūros studijos; švietimo kokybė; Bologna process; Doctoral studies; Education quality.

ENThe article discusses the quality assurance policy of doctoral studies implemented in Lithuania and its probable outcomes are forecasted. In scientific literature the quality of education is commonly defined as a holistic phenomenon composed of the quality of initial conditions, quality of process and quality of outputs. The accomplished document analysis indicates that the quality assurance of doctoral studies in Lithuania is pursued through increased requirements for the quality of initial conditions, whereas requirements for process and outputs quality do not change or even decrease. Meanwhile, the opposite trend – orientation towards outputs and quality improvement of doctoral study process is emphasized in Bologna Process Communiqués and in the conclusions of the doctoral programmes project worked out by the European University Association. Our analysis allows to forecast that higher education policy implemented currently in Lithuania will not improve the quality of doctoral studies essentially, eventually it can increasingly discord with Bologna Process provisions. [From the publication]

ISSN:
1822-1645
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/17242
Updated:
2018-12-17 12:03:19
Metrics:
Views: 13    Downloads: 1
Export: