Moksleivių požiūris į mokyklos modernizavimą ir savo vaidmens suvokimas

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Moksleivių požiūris į mokyklos modernizavimą ir savo vaidmens suvokimas
Alternative Title:
School children attitude towards school modernization and their role in it
In the Journal:
Acta paedagogica Vilnensia. 2002, t. 9, p. 217-227
Notes:
LDB Open.
Keywords:
LT
moksleiviai; mokyklos modernizavimas; mokyklos modernizavimo tikslai.
EN
pupils; school modernization; aims of school modernization.
Summary / Abstract:

LTKintant mokyklos, kaip organizacijos, sampratai, ugdymo(si) sampratai, keičiasi pedagogų ir moksleivių vaidmenys, veiklos sritys ir funkcijos. Kyla klausimas, ar moksleiviai suvokia mokyklos raidos esmę, jos modernėjimo apraiškas, savo vaidmens pokyčius, ar dalyvauja modernizuojant mokyklą? Straipsnyje siekta atskleisti moksleivių modernios mokyklos vizijos ir misijos sampratą, apibūdinti svarbiausius moksleivių įsivaizduojamus vaidmenis, modernizuojant mokyklą, veiklos ypatumus, įvardyti tarpusavio santykių raidos požymius, išryškinti pagrindines, respondentų nuomone, mokyklos modernizavimo problemas, atlikti pedagogų ir moksleivių nuomonių lyginamąją analizę. Žinoti atsakymus į šiuos klausimus svarbu pirmiausiai todėl, kad moksleivio, kaip aktyvaus ugdymo(si) proceso subjekto, statusas keičiasi, ženkliai didėja ir jo vaidmuo keičiantis mokyklai. Siekiant tyrimo tikslų, buvo atlikta anketinė nuomonių apklausa. Tyrime dalyvavo 217 respondentų (X-XII klasių moksleiviai bei IIIV klasių gimnazistai), atrinkti atsitiktinės atrankos būdu. Tyrimo rezultatai leidžia daryti išvadą, kad X-XII klasių moksleivių modernios mokyklos samprata nėra gili ir aiški. Moksleiviai nepakankamai suvokia savo kintamą vaidmenį mokyklos modernizavimo raidoje, asmeninius ir mokyklos veiklos pokyčius, sunkiai prognozuoja modernėjančios mokyklos veiklos kryptį ir pobūdį. Straipsnyje svarbiausias dėmesys sutelkiamas į problemas, kurias, moksleivių požiūriu, turi spręsti mokykla, modernizuodama savo veiklą bei mokytojų ir moksleivių tarpusavio santykius.

ENNeed in Lithuanian school modernization induces scientists to learn about the pupils' conception of modern school vision and mission, their attitude towards the school changes and related problems. Data of investigation shows that pupils do not understand the modem school conception and their role in the course of modernization, personal and school activity changes enough, therefore they with difficulty forecast the direction and character of the school activity. Pupils' concept of a modem school most of all is related with the material supply of the school, making relations between the teachers and pupils more democratic, arrangement of more efficient after - school activity. Pupils have no initiative in the creative search for modem school. They say the following are the most important subjective obstacles of the school change: conservative teachers, insufficient competence, lack of initiative, incompatible attitudes. Pupils cannot easily imagine directions and character of improvement of themselves. [From the publication]

ISSN:
1392-5016; 1648-665X
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/17226
Updated:
2018-12-17 11:01:56
Metrics:
Views: 23
Export: