Pedagogų požiūris į mokyklos modernizavimą ir savo vaidmenį

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Pedagogų požiūris į mokyklos modernizavimą ir savo vaidmenį
Alternative Title:
Pedagogues' attitude towards school modernization and their role in it
In the Journal:
Acta paedagogica Vilnensia. 2001, t. 8, p. 16-26
Notes:
LDB Open.
Keywords:
LT
mokyklos modernizavimas; pedagogo vaidmuo; pedagogo nuostatos.
Summary / Abstract:

LTTurint galvoje būtinumą modernizuoti mokyklą, straipsnyje atskleidžiamas pedagogų požiūris į modernios mokyklos viziją ir savo vaidmenį modernizuojant mokyklą. Gvildenant šiuos klausimus, svarbiausias dėmesys sutelkiamas į problemas, kurias, mokytojų požiūriu, turėtų spręsti mokykla, modernizuodama savo veiklą ir tarpusavio santykius, kokie mokyklos modernizavimo tikslai, pageidaujami mokyklos ir visuomenės santykiai. Taip pat siekiama apibūdinti pedagogų įsivaizduojamas jų pačių tobulėjimo kryptis, pobūdį. Taikyta literatūros šaltinių analizė, anketinė apklausa, analitinės indukcijos metodas. Tyrime dalyvavo 53 Mokytojų kvalifikacijos instituto klausytojai, dirbantys pedagoginį darbą, tačiau neturintys pedagoginės kvalifikacijos. Pastebima, kad pedagogų Lietuvos švietimo politikos samprata pasaulinių ir europinių švietimo dimensijų kontekste nėra aiški, o mokyklos ir visuomenės santykis tebėra problemiškas. Pedagogų modernios mokyklos samprata labiausiai siejama su materialiniu mokyklos aprūpinimu, ugdymo formų liberalizavimu, santykių demokratizavimu.Teigiamą požiūrį į mokyklos modernizavimą slopina su juo susijusių pokyčių ir problemų baimė. Nurodoma, kad mokytojai nėra iniciatyvūs kūrybinėse modernios mokyklos paieškose ir atskleidžiamos galimos neiniciatyvumo priežastys. Akivaizdi mokyklos efektyvumo vertinimo problema įvairiu švietimo lygmeniu. Nurodoma, kad švietimo politikos sprendimai turėtų būti neatsiejami nuo socialinių, ekonominių sprendimų.

ENLithuanian educational system encounters a complicated task of school, its vision and mission modernization in the context of sociocultural world and European educational concepts. Pedagogues' conception of a modern school is mostly related with material provision, liberalization of training forms, democratization of relations. Pedagogues' positive attitude towards school modernization is suppressed by fear of related changes and problems, insufficient initiativity in the searching of modern school, including the following most important ones: permanently deepening conflict between the "generations" of pedagogues, fear to loose job, insufficiently tolerant relations, lack in experience sharing and communication. [From the publication]

ISSN:
1392-5016; 1648-665X
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/16784
Updated:
2018-12-17 10:52:43
Metrics:
Views: 21    Downloads: 4
Export: