Tikslingo profesinio apsisprendimo skatinimas šiuolaikinėje socialinio ugdymo paradigmoje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Tikslingo profesinio apsisprendimo skatinimas šiuolaikinėje socialinio ugdymo paradigmoje
Alternative Title:
Promotion of purposeful vocational decision in the paradigm of contemporary social education
In the Journal:
Tiltai [Bridges] [Brücken]. 2012, Nr. 2 (59), p. 71-83
Notes:
LDB Open.
Keywords:
LT
Profesinis apsisprendimas; Socialinis pedagogas; Socialinis ugdymas.
EN
Social education; Social pedagogue; Vocational choice.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojama profesinio apsisprendimo skatinimo šiuolaikinėje socialinio ugdymo paradigmoje ir socialinio pedagogo veikloje problematika. Aptariami veiksniai, lemiantys tikslingą profesinį apsisprendimą, socialinio pedagogo vaidmuo, išryškinama asmenybės raidos, socialinio ugdymo ir tikslingo profesinio apsisprendimo sąveika. Atlikto empirinio tyrimo rezultatai leido suformuluoti išvadą, kad viena reikšmingų naujų socialinio pedagogo veiklos funkcijų - racionalaus profesijos pasirinkimo metodikų taikymas, padedant mokiniams apsispręsti renkantis profesiją. Mokinių racionalaus profesijos rinkimosi skatinimas turi tikslą padėti jau mokantis mokykloje geriau pažinti savo pašaukimą ir vėliau, užsiimant profesine veikla, įprasminti savo egzistenciją. Racionalaus profesijos pasirinkimo skatinimo metodikas integravus į socialinio ugdymo turinį, mokiniai susiformuotą objektyvų požiūrį į profesijas ir saviraiškos galimybes profesijų pasaulyje. [Iš leidinio]

ENPaper analyses the problems of promotion and enahancement of the vocational choices in the modem paradigm of social education and in the activity of social pedagogue. There are discussed factors which influence purposeful decision making on the vocational choice and outlined the roles of social pedagogue in this field. Article also analyses the relationship between the development of personality, social education and purposeful decision making on the vocational choice. The results of empiric research permit to draw the conclusion, that one of very important new functions in the activity of social pedagogue is the rational application of the methods of vocational choice in helping pupils to make their choice of occupation. Enhancement of the rational choice of occupation amongst the pupils is aimed to help pupils to identify their individual vocation and to provide the meaning for their existence in the professional activity. Integration of the methods for enhancement of rational vocational choice in the curriculum of social education would help pupils to form objective attitude towards occupations and posibilities of selfrealization in the world of work. [From the publication]

ISSN:
1392-3137; 2351-6569
Related Publications:
Moksleivių požiūris į mokyklos modernizavimą ir savo vaidmens suvokimas / Aušrinė Gumuliauskienė. Acta paedagogica Vilnensia. 2002, t. 9, p. 217-227.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/42393
Updated:
2018-12-17 13:20:51
Metrics:
Views: 20    Downloads: 1
Export: