Lietuvių ir lenkų liaudies dainų lyginamieji tyrimai : problematika ir metodologija

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvių ir lenkų liaudies dainų lyginamieji tyrimai: problematika ir metodologija
In the Book:
Keywords:
LT
Bulgarija (Bulgaria); Čekijos Respublika (Czech Republic); Ukraina (Ukraine); Lietuva (Lithuania); Dainos / Songs; Kultūros paveldas / Cultural heritage; Socialinės kultūrinės grupės / Sociocultural groups.
Summary / Abstract:

LTLietuvių ir lenkų dainuojamosios tautosakos lyginamąsias studijas galima pradėti nusistačius tam tikras metodologines pozicijas. Reikia atkreipti dėmesį į šias problemas: 1. Lokalinė liaudies dainų užrašymo klasifikacija. Lietuvos ir Lenkijos folkloro archyvuose saugoma liaudies dainų įrašų medžiaga gali būti skiriama į atskiras grupes trimis požymiais: a) lietuviški arba lenkiški dainų tekstai; b) Lietuvoje arba Lenkijoje užrašyta medžiaga; c) dainos su melodijomis arba tik jų poetiniai tekstai. 2. Žanrinės liaudies dainų klasifikacijos paralelės. Visi tiek lenkiškųjų, tiek lietuviškųjų dainų užrašymai grupuojami pagal žanrines grupes, o šių grupių sudėtyje – į atskirus melodinius arba poetinio teksto tipus. 3. Nacionalinės kilmės tapatumo ir vertinių problema. Nieko neturėtų stebinti lenkiškųjų dainų melodijų variantai, užrašyti lietuviškais tekstais Lietuvoje. Lygiai taip pat – ir Lietuvoje užfiksuojami lenkų dainų poetinių tekstų arba jų siužetų lietuviškieji vertiniai. 4. Tarptautinio dainų sąsajų paplitimo ribų problema. Neatsargu būtų lietuvių ir lenkų liaudies dainų sąsajas vadinti vien šių dviejų tautų folklorinės medžiagos paralelėmis. Gali būti, kad vienos ar kitos dainos melodiniai ar poetinio teksto variantai yra daugiau ar mažiau žinomi ir kitų tautų folklore. 5. Kitataučių dainų poetinių tekstų suvokimo problema. Ne visomis dainų tekstų transkripcijomis galima besąlygiškai tikėti – yra daug elementarių klaidų. Lenkiškųjų tekstų transkripcijas Lietuvoje darė ir nepakankamai gerai lenkų kalbą žinantys transkribuotojai, tad ne visur jie sugebėjo teisingai suprasti dainų tekstų prasmę. [sutrumpintas autoriaus tekstas]Reikšminiai žodžiai: Lietuviai; Lenkai; Liaudies dainos; Lyginamieji tyrimai; Lithuanians; Poles; Fokl songs; Comparatice researches.

ENComparative studies on Lithuanian and Polish folk songs are just in the starting point of the long and enough complicated process. The definition of the clear methodological positions is important primary at this phase. The following problematic aspects might be appointed here: 1. Local classification of folk songs‘ fixation. All folklore materials collected both in Lithuanian and Polish folklore archives might be systematized by at least three aspects: (a) Lithuanian or Polish poetic texts; (b) Lithuanian or Polish songs‘ fixing localities; (c) songs with melodies or just poetic texts. 2. Parallels of genre classification aspects. All documentations of folk songs (both Lithuanian and Polish) are classified by particular genre groups. The second step – classification by particular types of melodic lines and poetic texts inside each genre group. The content of genre systematic lines is quite analogous to each other in Lithuanian and Polish case, because of objective parallel historical, social and cultural reasons. 3. The problem of national identity and inter-translations. The author of all folklore heritage in any case is particular society, defined historically and geographically, and unified by common social interests and artistic world-view. This way we are able to see Polish language singing songs, fixed and documented in etnic Lithuanian localities, as well as all forms of Polish and Lithuanian inter-translations of common folk song texts.4. The problem of the international common singing tradition borderlines. It is no idea to understand such folklore parallels as just Lithuianian and Polish ones. Possibly in some level they might be known in other more or less historically neighbouring cultures and nations (Byelorussian, Ukrainian, Czech, Slovak, Croatian, Bulgarian, Russian, etc.). 5. The problem of clear understanding and true-transcription of foreign language texts. Not all Polish language transcriptions from Lithuanian archives are made in good linguistic level. The simple mistakes might appear because of subjective historical and inter-culture reasons. Not all folklore collectors in Lithuania were able to make transcriptions of Polish texts, and they simply misunderstood the right sense of Polish texts. Informators, presented those songs before 40-50 years are dead already as a rule. The one way is known to solve such problems. We have to repeat actual recordings from other informants in case they still remember the texts of such folk songs. The comparative studies of Lithuanian and Polish folk songs are very important to understand the primary cultural sense and artistic background of musical folklore from both nations. [From the publication]

Related Publications:
Paralele historyczne między źródłami litewskich i polskich pieśni ludowych i perspektywa badań porownawczych / Rimantas Sliužinskas. Acta historica universitatis Klaipedensis. 2007, t. 15, p. 253-262.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/1720
Updated:
2020-03-12 13:29:29
Metrics:
Views: 46    Downloads: 2
Export: