Lietuvos žemės ir maisto ūkis integracijos į Europos Sąjungą kontekstu

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvos žemės ir maisto ūkis integracijos į Europos Sąjungą kontekstu
Alternative Title:
Lithuanian's agriculture and food market and European Union
In the Journal:
Ekonomika. 2003, t. 63, p. 16-31
Keywords:
LT
Rinka. Rinkodara / Market. Marketing.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojami Lietuvos žemės ir maisto ūkio laimėjimai rengiantis integracijai j ES, pateikta žemės ir maisto ūkio raidos analizė ir ekonominio augimo prognozės ES kontekste. Darbe apžvelgtos ir siūlomos priemonės, kurias būtina taikyti siekiant padidinti žemės ir maisto ūkio šakų konkurencingumą, žemdirbių pajamas bei skatinti naujovių diegimą kaime; įvertinta esama Lietuvos žemės ir maisto ūkio padėtis, iškeltos pagrindinės tiek atskirų ūkio šakų, tiek ir bendrosios žemės ūkio problemos. Narystė ES yra istorinė galimybė Lietuvai, jos žemės ir maisto ūkiui ištrūkti iš atsilikimo, kurį nulėmė mūsų geopolitinė padėtis. Svarbiausias Lietuvos tikslas integruojantis į ES – gerinti produkcijos kokybę, didinti jos konkurencingumą ir sugebėti atlaikyti ES šalių maisto prekių konkurenciją. Todėl būtina modernizuoti ir restruktūrizuoti Lietuvos žemės ir maisto ūkį. Pieno ūkis Lietuvos žemės ūkio plėtros strategijoje pripažintas prioritetine žemės ūkio šaka. Todėl įstojus į ES pieno ūkiui bus skiriama daugiau dėmesio ir didelė finansinė parama. Būtina skatinti pieno gamintojų ir perdirbėjų kooperaciją, gerinti gaminamo pieno kokybę, remti biologiškai vertingų, ypač baltymingų ir ekologiškai švarių, produktų gamybos plėtrą, remti pieno gamintojus taikant tiesiogines ir netiesiogines eksporto dotacijas. Antras pagal svarbą Lietuvai – mėsos sektorius. Lietuvai reikia modernizuoti gyvulininkystės ir paukštininkystės ūkius, pagerinti galvijienos ir kiaulienos kokybę, būtina didinti gyvulių produktyvumą, diegti naujas jų auginimo technologijas.Reikšminiai žodžiai: Integracija į Europos Sąjungą; Integracijos procesas; Lietuvos žemės ir maisto ūkis; Lietuvos žemės ūkis; Maisto pramonė; Prioritetinės žemės ir maisto ūkio veiklos; Rinka; Food industry; Integration into European Union; Integration process; Lithuanian agriculture; Lithuanian's agriculture and food sector; Market; Priority of the agriculture and food sector.

ENThe article analyses achievements of Lithuanian agriculture and food industry when preparing for the EU integration. An analysis of the development of the agriculture and food industry and economic growth forecasts in the EU context is presented. The work reviews and specifies measures necessary to apply when seeking to increase the competitiveness of the agriculture and food industry. The current situation of the Lithuanian agriculture and food industry is evaluated, and the main problems of separate economy sectors as well as common problems of the agriculture industry are highlighted. EU membership is a historical opportunity for Lithuania, its agriculture and food industry to deal with the backlog determined by our geopolitical situation. The main aim of Lithuania is to improve its production quality, increase its competitiveness and to withstand the EU food competition. Therefore, it is necessary to modernise and restructure the Lithuanian agriculture and food industry. The diary industry has been highlighted in the Lithuania agriculture development strategy as the priority sector. Therefore, after joining the EU, the diary industry will be the object of more attention and financial support. It is necessary to encourage the cooperation between manufacturers and recyclers, improve the quality of diary products, support the development of production of biologically valuable products, support manufacturers of diary products by applying direct and indirect export dotations. The second important Lithuanian sector is the meat sector. Lithuania has to modernise the livestock and poultry industries, improve the quality of cattle and pork. It is necessary to increase the productiveness of livestock and introduce new livestock raising technologies.

ISSN:
1392-1258; 2424-6166
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/34240
Updated:
2018-12-17 11:13:54
Metrics:
Views: 23    Downloads: 6
Export: