Ugdymo turinio realizavimo problemos ir jo sklaidos kryptys semiotiniame kvadrate

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Ugdymo turinio realizavimo problemos ir jo sklaidos kryptys semiotiniame kvadrate
Alternative Title:
Problems of school curriculum realisation and trends of its dispersion inside the semiotic square
In the Journal:
Pedagogika. 2003, 66, p. 141-147
Keywords:
LT
Didaktinis semiotinis kvadratas; Mokyklinio ugdymo turinys.
EN
Didactic semiotic square; School curriculum.
Summary / Abstract:

LTRemiantis mokslinės literatūros ir empirinių duomenų analize, straipsnyje nagrinėjamos ugdymo turinio realizavimo problemos. Iškeltiems tikslams patvirtinti naudota anketinė apklausa, statistinių duomenų analizė, gautų tyrimo rezultatų edukologinio interpretavimo metodai, o ugdymo turinio sklaidos krypčių išskyrimui pasiremta A. J. Greimo (1989) semiotiniu logikos kvadratu. Buvo apklausti 154 geografijos mokytojai, dirbantys įvairių Lietuvos miestų ir rajonų vidurinėse (gimnazijose) bei pagrindinėse mokyklose bei dalyvavę autorės vedamuose seminaruose. Nurodoma, kad Lietuvos geografijos mokytojai palaipsniui perima edukologines ir metodines naujoves, kurias diktuoja šiuolaikinė informacinė visuomenė. Tačiau šis procesas atsilieka kokybe ir yra per lėtas greitai kintančioje Europos multikultūrinėje bendruomenėje. Išanalizavus anketavimo duomenis, išskirti teigiami ir neigiami momentai geografijos mokytojų edukologinių vertybių sampratoje ir ugdymo turinio sklaidos metodinėje kultūroje. Nauja Europos geografijos ugdymo turinio paradigma ir jos sklaida grindžiama ED didaktine interpretacija (gebėjimų aspektas), kuri reiškiasi ugdymo turinio (Europa kaip procesas - Europa kaip paveikslas) ir ugdymo proceso (interpretacija - reprodukcija) didaktinėmis opozicijomis. Kokybiška ir pilnavertė ugdymo turinio sklaida susijusi su Europos kaip proceso suvokimo ir atitinkamo interpretavimo geografijos ugdymo proceso kryptimi.

ENBasing on analysis of scientific literature and empirical data, the article deals with Lithuanian teachers of geography attitude towards education process in the context of contemporary society transformation. Teachers' relationship with geography teaching aims, content, process is brought under analysis binding it with contemporary tendencies in society education. The research results showed that Lithuanian geography teachers gradually undertake educological as well as methodical novelties proposed by modern informational society. Nevertheless, the process still lacks quality and speed in rapidly changing European multicultural community. Analysis on questionnaire data allows to mark both positive and negative moments in geography teachers' educological values perception and methodical culture. While solving problems of school curriculum dispersion and striving for its quality realisation, we have shaped the didactic - semiotic square. In this article it is presented basing on modern geography European Dimension (ED) perception. New paradigm of European Geography school curriculum is based on ED didactic interpretation (aspect of skills) which expresses itself by didactic oppositions of school curriculum (Europe as a process - Europe as a picture) and education process (interpretation - reproduction). These didactic trends are reflected in school curriculum didactic semiotic dispersion square. Quality and sterling school curriculum dispersion is in relation with the trend of Europe as a process perception as well as respective geography education process interpretation. [From the publication]

ISSN:
1392-0340; 2029-0551
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/16920
Updated:
2018-12-17 11:12:44
Metrics:
Views: 8    Downloads: 1
Export: