Mokytojų požiūris į pamatines švietimo reformos nuostatas

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Mokytojų požiūris į pamatines švietimo reformos nuostatas
Alternative Title:
Teachers’ Attitude to Basic Principles of the Educational Reform
In the Journal:
Pedagogika. 2000, 44, p. 12-23
Keywords:
LT
Švietimo reforma; Mokytojai.
EN
Educational reform; Teacher.
Summary / Abstract:

LTTyrimo tikslas – išsiaiškinti šiandieną dirbančių pedagogų požiūrį į pamatinių švietimo principų – humaniškumo, demokratiškumo, nacionalumo, kaitos – atvirumo – egzistavimą mokykloje; nustatyti, ar jaunų mokytojų, dirbančių ugdymo institucijose iki 10-ies metų, nuostatos į principų egzistavimą skiriasi nuo didelę profesinę patirtį turinčių mokytojų (dirbančių viršum 10 metų). Tyrime dalyvavo 639 respondentai. Iš jų 590 moterų ir 49 vyrai. Tyrimo rezultatai parodė, kad humaniškumo idėjų raiška mokykloje pasiskirsčiusi nevienodai – ji labiau nukreipta į mokinių individualių poreikių tenkinimą ir mažiau paliečia mokytojus. Demokratiškumo idėjos laipsniškai įsitvirtina mokyklose ir yra mokytojų remiamos. Mokytojai akcentuoja tautines tradicijas, nacionalumo idėjas, plėtoja jas mokymo programose ir vykstančiuose renginiuose, skirtuose jaunajai kartai. Jie galvoja, kad mokyklose vakarietiškos tradicijos vertinamos labiau nei tautinės. Ryškėja, jog, esant palankioms aplinkybėms, mokytojai linkę pasirinkti gyvenimą ir darbą užsienyje. Mokytojai yra pasirengę ir pozityviai sutinka struktūrinius švietimo sistemos pokyčius. [Iš leidinio]

ENThe purpose of the study is to find out the attitude of practising teachers to implementation of basic educational principles – humanity, democracy, orientation to nationality, change and openness – at school; to establish whether attitudes of young teachers working at educational institutions for up to 10 years towards implementation of the principles are different from teachers with vast professional experience (working for more than 10 years). 639 respondents were involved in the study. Of them 590 were women and 49 were men. Research results have shown that manifestation of humanity ideas at school is distributed unevenly – it is rather directed towards satisfaction of individual needs of pupils and is less relevant for teachers. Democratic ideas gradually become established at schools and are supported by teachers. Teachers emphasise national traditions and nationality ideas and develop them in curricula and events held for the young generation. They think that at school Western traditions are valued more than national ones. It turns out that given favourable conditions teachers tend to opt for living and working abroad. Teachers are ready for and positively meet structural changes of the educational system.

ISSN:
1392-0340; 2029-0551
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/7733
Updated:
2018-12-20 22:51:27
Metrics:
Views: 77    Downloads: 2
Export: