Pradinės mokyklos mokytojų parengimo raida Lietuvoje 1918-1940 m. : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Pradinės mokyklos mokytojų parengimo raida Lietuvoje 1918-1940 m: disertacija
Alternative Title:
The Development of training teachers of primary schools in Lithuania in 1918-1940
Publication Data:
Vilnius, 2000.
Pages:
209 lap
Notes:
Dr. disert. (social. m.) - Vilniaus pedagoginis universitetas, 2000. Bibliografija.
Keywords:
LT
Mokytojų ugdymas / Teacher education.
Summary / Abstract:

LTDisertacijoje analizuojama pradinės mokyklos mokytojų rengimo raida Lietuvos Respublikoje 1918 – 1940 m. Salytyje su klasikinių ir to meto naujųjų pedagoginių idėjų raiška aptariama pradinio švietimo sampratos kaita. Nagrinėjamas šios ugdymo pakopos mokytojų rengimo bei kvalifikacijos kėlimo sistemos kūrimo ir tobulinimo procesas, nušviečiamos ryškesnės pedagogų rengimo kaitos priežastys, kryptys, etapai, pobūdis. Remiantis teisinių švietimo dokumentų ir pedagogų rengimo institucijų programų turinio analize, pristatyti kokybiškai reikšmingi šios srities pasiekimai bei nebaigtos spręsti problemos. Pradinės mokyklos mokytojų rengimo raida nagrinėjama nušviečiant kintantį Lietuvos Respublikos (1918 – 1940) ekonominių, socialinių, kultūrinių sąlygų kontekstą, parodant pradinio švietimo paskirties bei funkcijų sampratos kaitą. Pradinio ugdymo pakopos traktuotė tarpukario Lietuvoje pakito nuo elementaraus raštingumo skleidimo institucijos (kaip ji buvo suprantama laikotarpio pradžioje) iki reikšmingos tautinės ir pilietinės visuomenės ugdymo institucijos rengiantis 1936 m. švietimo reformai. Nagrinėjant mokytojų rengimą, atitinkamai išskirti šie raidos etapai: parengiamasis pereinamasis (1918 – 1922 ); sistemos kūrimo bei tobulinimo (1922 – 1928/29); esminės mokytojų rengimo reformos (1929 – 1940). Pristatant šį XXa. I – osios pusės Lietuvos švietimo istorijos laikotarpį, disertacijoje parodoma, kaip turint nedidelę patirtį ir daug problemų, per labai trumpą nepriklausomos valstybės gyvavimo laikotarpį buvo pasiekta nauja pradinio švietimo ir pedagogų rengimo kokybė. Ji atitiko pasikeitusias šalies sąlygas, moderniausias pedagogikos mokslo idėjas bei geriausius to meto Vakarų Europos valstybių pasiekimus šioje srityje. [Iš leidinio]

ENThe thesis analyses the development of training primary school teachers in the Republic of Lithuania in 1918 – 1940. The change in understanding of primary education is discussed. The process of training teachers and creation and improvement of the system of upgrading qualification of this educational stage is considered, reasons, directions, stages and the nature of changes in training pedagogues are elucidated. On the basis of the analysis of legal documents of education and the content of programmes of teachers’ training institutions qualitatively significant achievements in this sphere and unsolved problems are presented. The development of training primary school teachers is investigated elucidating a changing context of economic, social, cultural conditions of the Republic of Lithuania (1918 – 1940) showing a change in understanding the purpose and functions of primary education. Treatment of the stage of primary education in inter-war Lithuania changed from institution of disseminating elementary literacy (as it was understood at the beginning of the period) to a significant institution of developing a national and civil society when preparing for the 1936 educational reform. When investigating teachers’ training the following stages of development were distinguished accordingly: the preparatory transitory stage (1918 – 1922); the stage of creation and improvement of the system (1922 – 1928/29); the stage of essential teachers’ training reform (1929 – 1940). The thesis shows how during a short time of existence of the independent state new quality of primary education and teachers’ training was achieved.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/10656
Updated:
2022-02-07 20:08:27
Metrics:
Views: 23
Export: