Employment of audit risk models

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Employment of audit risk models
Alternative Title:
Audito rizikos modelių naudojimo galimybės
In the Journal:
Ekonomika. 2005, t. 71, p. 59-76
Keywords:
LT
Auditas / Audit.
Summary / Abstract:

LTDarbe išanalizuoti literatūroje pateikiami skirtingi audito rizikos modeliai, išskirti jų pranašumai ir trūkumai. Tačiau universalaus audito rizikos modelio, kuris palengvintų auditoriaus darbą įvertinant audito riziką, mokslo darbuose nepateikiama. Atlikus tyrimą, ką Lietuvos auditoriai mano apie audito riziką, ir įvertinus literatūroje pateikiamus audito rizikos modelius, siūloma patobulinti audito rizikos modelį. Klasikinis audito rizikos modelis – dažniausiai literatūroje analizuojamas audito rizikos modelis susieja įgimtą, kontrolės ir aptikimo rizikas. Kiti darbe analizuoti audito rizikos modeliai (išplėstasis, ABREMA, V. Beatie, S. Fearnley ir R. Brandt, rizika pagrįsto audito) siejami su klasikiniu audito rizikos modeliu ir apima esminius jo bruožus. Rizika pagrįsto audito rizikos modelis sutelktas ne vien į audito riziką, bet ir į įmonės-kliento verslo riziką. Audito rizikos tyrimas atskleidė, kad Lietuvos auditoriai: 1) taiko audito rizikos modelius tik audito rizikos supratimo ir audito planavimo tikslais, 2) įvertina ne tik klasikinio audito rizikos modelio analizuojamus audito rizikos komponentus (įgimtą, kontrolės ir aptikimo rizikas), bet ir auditoriaus nepriklausomybės riziką bei įmonės-kliento verslo riziką, 3) pritaria autorių siūlomo audito rizikos modelio sandarai. Autorių siūlomas patobulintas audito rizikos modelis (pateikiamas ir struktūrinis, ir dinaminis vaizdas), sujungia Lietuvos auditorių praktiką įvertinant audito riziką, atskleidžia literatūroje pateikiamų audito rizikos modelių pranašumus ir panaikina trūkumus. [sutrumpintas autoriaus tekstas]Reikšminiai žodžiai: Auditas; Audito rizika; Rizikos modeliai.

ENDifferent audit risk evaluation models presented in the literature and looks into their advantages and disadvantages are analysed. However, scientific works do not offer a universal audit risk evaluation model to make the auditor’s life easier when the audit risk has to be evaluated. Following the research of audit risk evaluation performed by Lithuanian auditors and in view of the related models provided in the literature, some improvements to the audit risk model are proposed, which enable evaluating the audit risk components, i.e. the audit risk structure, and reveals the consistency of audit risk evaluation in the auditing process, i.e. discloses the dynamic picture of the audit. The classical audit risk model is the most frequently discussed in literature and relates the natural, control, and discovery risks. The other risk models analysed in the audit risk models (expanded, ABREMA, V. Beatie, S. Fearnley and R. Brandt, and risk-based audit) are related to the classical audit risk model and covers the essential features. The risk-based audit risk model is not only focused on audit risk, but also on the enterprise-customer business risk. The audit risk method revealed that Lithuanian auditors: 1) apply audit risk models only for the purpose of understanding audit-related risk and audit planning, 2) assessed not only risk components of a classical audit risk model (natural, control and discovery risks), but also the auditor’s independence-related risk and the enterprise-customer business risk; 3) agrees to the composition of the audit risk model suggested by authors.

ISSN:
1392-1258; 2424-6166
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/236
Updated:
2018-12-20 23:03:50
Metrics:
Views: 30    Downloads: 13
Export: