Lietuvių ir latvių kalbų tekėti, teka tipo veiksmažodžiai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvių ir latvių kalbų tekėti, teka tipo veiksmažodžiai
Alternative Title:
Tekėti, teka type verbs in the Lithuanian and Latvian language
In the Journal:
Tiltai. Priedas. 2005, Nr. 26, p. 93-110
Keywords:
LT
Kalbos dalys. Morfologija / Morphology; Latvių kalba / Latvian language; Morfologija / Morphology; Žodžių daryba. Žodžio dalys / Word formation. Parts of a word.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojami lietuvių ir latvių tekėti, teka tipo veiksmažodžiai – išskirtinė rytų baltų veiksmažodžių grupė. Aptariami nagrinėjamojo tipo skyrimo nuo kitų veiksmažodžių kriterijai ir sunkumai. Nagrinėjama morfologinė struktūra ir tendencijos morfologiniai. semantiniai aspektai, bendrybės ir skirtumai. Straipsnio objektas – lietuvių ir latvių tekėti, teka tipo veiksmažodžių panašumai ir skirtumai. Lietuvių kalbos priesagos -ėti a kamieno veiksmažodžiai (pvz., tekti, tẽka, tekjo) pasižymi tam tikromis raiškos ir turinio ypatybėmis kurios leidžia juos atskirti ne tik nuo kitų priesaginių veiksmažodžių, bet ir nuo tokį pat bendraties ir preterito formantą -ė- turinčių žodžių. Dabartinės lietuvių kalbos žodyne (DŽ3-5) tekti, tẽka tipo veiksmažodžių užfiksuota 264, o LKŽ ir tarmių žodynuose – 844 (neskaičiuojant homoniminių formų). Latvių kalboje taip pat yra nemažai šio tipo (la. tecêt, teku, tecẽju) veiksmažodžių. Tačiau dėl morfo(no)loginių ir kitų pakitimų tikslų jų skaičių nustatyti nėra paprasta – daugeliu atvejų galima kalbėti tik apie priesagos –ėti mišriojo tipo, arba kintamosios priesagos (kietojo arba minkštojo kamiengalio –êt, -u, -ẽju), ir apie priesaginius veiksmažodžius (-êt, -ẽju, -ẽju). Todėl lengviausia nustatyti kiek yra tekėti, teka tipo lietuvių ir latvių atitikmenų – jų rasta 123. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Veiksmažodis; Morfologinis tipas; Kamienas; Morfonologija; Šaknies struktūra; Verb; Morphonological type; Stem; Morphonology; Root-structure.

ENThe article analyzes Lithuanian and Latvian tekėti, teka type verbs – a distinct group of Eastern Baltic verbs. The author discusses criteria and difficulties in distinguishing the discussed type of verbs from other verbs. The article focuses on morphological structure and morphological trends, semantic features, similarities and differences. The object of the article is similarities and differences between Lithuanian and Latvian tekėti, teka type verbs. Stem verbs with a Lithuanian language suffix -ėti a (for example, tekti, tẽka, tekjo) are marked by certain expression and content features, which allow to distinguish them from other suffixal verbs and from verbs with identical verbs with infinitive and past tense formant -ė-. The contemporary Lithuanian language dictionary (DŽ3-5) tekti, tẽka type verbs are recorded 264, while in LKŽ (Lithuanian language dictionary) and dialect dictionaries – 844 times (excluding homonymic forms). Latvian language also includes a considerable number of this type (la. tecêt, teku, tecẽju) of verbs. However, due to morphological and other changes, it is not easy to establish a precise number: in many cases, one can only talk about mixed type verbs with a suffix –ėti, or variable suffixes (hard or soft stem-ending –êt, -u, -ẽju), and about suffixal verbs (-êt, -ẽju, -ẽju). Therefore it is easiest to establish how many corresponding tekėti, teka type verbs there are in Lithuanian and Latvian; the author has identified 123 such words.

ISSN:
1648-3979
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/1648
Updated:
2018-12-20 23:04:58
Metrics:
Views: 48
Export: