Virtualios organizacijos personalo valdymas : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Virtualios organizacijos personalo valdymas: disertacija
Alternative Title:
Human Resources Management in a Virtual Organization
Publication Data:
Vilnius, 2005.
Pages:
139 lap
Notes:
Dr. disert. (social. m.) - Vilniaus Gedimino technikos universitetas, 2005. Bibliografija.
Other Editions:
Dr. disert. santrauka: Personnel management of virtual organization Vilnius, 2005 24 p., įsk. virš. : schem
Summary / Abstract:

LTMokslinė problema. Informacinių technologijų plėtra ir jų naudojimas versle kelia naujų iššūkių verslo organizacijoms. Darbas naujomis, informacinių technologijų plėtros, sąlygomis turi ne tik privalumų, bet kelia ir tam tikrų problemų bei naujų konfliktų kylančių organizacijos viduje. Teoriniai personalo valdymo modeliai bei jų taikymo praktika neatitinka šiuolaikinių reikalavimų. Juos lemia informacinių technologijų išplitimas, virtualiųjų organizacijų bei elektroninio verslo plėtra socialinės ir ekonominės internacionalizacijos sąlygomis. Globalizacijos sąlygomis vykstant sparčiai informacinių technologijų plėtrai, verslo organizacijos gali pasiekti geografiškai nutolusius darbo išteklius, tačiau teorinių personalo valdymo modelių trūkumas neleidžia efektyviai jų naudoti, didinant organizacijų konkurencingumą. Dėl informacinių technologijų specifikos susiduriama su naujomis personalo valdymo problemomis, kurioms spręsti reikalingi nauji personalo valdymo modeliai. Mokslinių tyrimų objektas. Virtualiosios organizacijos personalo valdymas, naudojant informacines technologijas. Tyrimo tikslas – sukurti efektyvų virtualiosios organizacijos personalo valdymo modelį, kuris sudarytų galimybes valdyti geografiškai nutolusį personalą naudojant informacines technologijas. Tyrimo metodai. Buvo taikyti kiekybiniai ir kokybiniai tyrimo metodai: anketinis metodas, pusiau standartizuotas daugkartinis interviu, dokumentų analizės metodas. Remiantis tyrimo rezultatais suformuotas virtualios organizacijos personalo valdymo modelis. [Iš leidinio]

ENScientific problem. Advancement of information technologies and their application in business pose new challenges to business organizations. Under new conditions, as information technologies proliferate, working routine not only gains certain advantages, but also poses certain problems and new conflicts within organizations. Theoretical human resources models and their practical application do not correspond to modern requirements. New circumstances are shaped by proliferation of information technologies, emergence of virtual organizations and electronic businesses under conditions of social and economic internationalization. Under conditions of globalization, as information technologies rapidly evolve, business organizations gain a chance of reaching geographically distant human resources, yet inadequacies of human resource management models prevent them from effective use of these opportunities to improve competitiveness of organization. Due to specific features of information technologies, organizations face new human resource management problems, whose solution calls for new models of human resource management. Object of scientific research. Management of human resources in a virtual organization by using information technologies. Goal of the research – to create an effective model of human resource management in a virtual organization, which would create opportunities of managing geographically distant human resources by using information technologies. Research methods. The author used both quantitative and qualitative research methods: questionnaire method, semi-standardized repetitive interview, document analysis method. On the basis of research results, the author formulates a model of human resources management in a virtual organization.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/10371
Updated:
2022-02-07 20:08:54
Metrics:
Views: 25
Export: