Liškiavos dominikonų bažnyčios interjero ikonografinė programa

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Liškiavos dominikonų bažnyčios interjero ikonografinė programa
Alternative Title:
Iconographic program of Liškiava dominican church interior (interpretation attempts)
In the Journal:
Acta Academiae Artium Vilnensis [AAAV]. 2002, t. 25, p. 117-135. Paveikslas ir knyga : LDK dailės tyrimai ir šaltiniai
Keywords:
LT
Liškiava; Ordinai; Religiniai; Dominikonai; Sakralinė; Bažnyčios; Interjeras; Ikonografija; Altoriai; Dekoravimas; Sieninė; Freskos; Istorija (XVIII a.).
EN
Churches; Iconography; Altare.
Summary / Abstract:

LTLiškiavos žemių savininkas Vladislovas Jurgis Kosyla 1694 m. Seinų dominikonams užrašė žemes su sąlyga, kad čia bus pastatyta bažnyčia, kuri bus tiek vienuolyno šventovė, tiek ir Kosylų giminės mauzoliejus. Ilgi ginčai su fundatoriaus žentais trukdė statyboms, todėl bažnyčia iškilo tik apie 1741 m. Bažnyčios interjeras buvo įrengiamas keliais etapais: pirmasis XVIII a. pirmojoje pusėje, antrasis - 1741-1770 m., todėl tik antrojoje XVIII a. pusėje Liškiavos Švč. Trejybės bažnyčios vidaus dekoras buvo baigtas ir sudarė daugiasluoksnį, bet kartu itin vientisą ikinografinį pasakojimą. Dekoro ikonografinė sklaida geriausiai suvokiama stovint bažnyčios centre (statinio planas - graikiškas kryžius). Iš čia lengviausiai pastebimas interjero skaidymas į tris horizontalius tarpsnius, kurių dekoras trimis lygmenimis išskleidžia krikščionybės ir dominikonų ordino istoriją. Pirmame tarpsnyje, septynių altorių dekore pasakojama bendra katalikų Bažnyčios pergalės istorija, antrame - keturiose monumentaliose daugiafigūrinėse kupolo būgno sienų tapybos kompozicijose - krikščionybės įvedimas ir pergalė Lietuvos-Lenkijos valstybėje, trečiame - keturiose kupolo freskose - dominikonų ordino raida. Straipsnyje nuosekliai analizuojamas visų trijų tarpsnių dekoro ikonografinis turinys. [Iš leidinio]

ENThe owner of the Liškiava lands Vladislovas Jurgis Kosyla provided the lands to the Dominicans of Seinai in 1694 on the condition that they will build a church, which will be both a temple and a mausoleum for the Kosyla family. The long discussions with the sons-in-law of the founder hindered the construction therefore the church was finally built in 1741. The interior of the church was installed in several phases: the first was performed in the first half of the 18th century, the second – in 1741-1770 therefore the internal decoration of the Liškiava Church of the Holy Trinity was completed only in the second half of the 18th century. The decoration constitutes a multi-layered and, at the same time, an integral iconographical subject. The iconographical spread is best perceived when standing in the centre of the church (the plan of the structure is a Greek cross). The division of the interior into three horizontal stages, the decoration of which presents the history of Christianity and the Dominican Order in three levels is best viewed from the said position. The first stage in the seven altars decoration presents the general history of the victory of the Catholic church, the second stage in the four monumental multi-figured painting compositions of the walls of the dome shows the introduction and victory of Christianity in the Polish – Lithuanian Commonwealth, the third one presents the development of the Dominican Order on the four mural paintings of the dome. The article provides a consistent analysis of the iconographical content of the decoration of all the three stages.

ISSN:
1392-0316
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/16350
Updated:
2018-12-17 11:01:48
Metrics:
Views: 8    Downloads: 3
Export: