Mokinių karjeros kompetencijos plėtojimas profesinėje mokykloje vertinant mokymosi pasiekimus = The development of the learners' career competence at the vocational school, evaluating learning outcomes

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
  • Lietuvių kalba / Lithuanian
  • Anglų kalba / English
Title:
Mokinių karjeros kompetencijos plėtojimas profesinėje mokykloje vertinant mokymosi pasiekimus =: The development of the learners' career competence at the vocational school, evaluating learning outcomes
Alternative Title:
Development of the learners' career competence at the vocational school, evaluating learning outcomes
In the Journal:
Mokytojų ugdymas [Teacher Education]. 2008, Nr. 10, p. 39-56
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Mokymosi pasiekimų vertinimas; įvertinimas; įsivertinimas; Karjeros kompetencija; Savęs pažinimas; Evaluation of learning outcomes; Evaluation; Self-evaluation; Career competence; Self-knowledge.
Keywords:
LT
įsivertinimas; Karjera / Career; Savęs pažinimas.
EN
Evaluation of learning outcomes; Evaluation; Self-evaluation; Self-knowledge.
Summary / Abstract:

LTVertinimas yra viena iš svarbiausių mokytojo veiklos funkcijų, tai mokymosi proceso sudedamoji dalis, grįžtamojo ryšio pagrindas, sąlygojantis veiklos tobulėjimą. Straipsnyje siekiama atskleisti mokytojų požiūrį į mokinių karjeros kompetencijos plėtojimą vertinimo metu. Darbe teoriškai pagrindžiama mokymosi pasiekimų vertinimo įtaka mokinių karjeros kompetencijos plėtojimui, nustatomas mokytojų vertinimo gebėjimų tobulinimo poreikis, charakterizuojamas mokinių karjeros kompetencijos plėtojimas vertinimo proceso metu remiantis mokytojų požiūriu. Atliktame grupiniame interviu dalyvavo 16 profesinėse mokyklose dirbančių mokytojų (grupelėse po 4-6 žmones). Atlikta analizė leidžia teigti, kad mokymosi pasiekimų vertinimas lemia besimokančiųjų karjeros planavimo procesą, plėtoja jų karjeros kompetenciją. Mokytojai išreiškė vertinimo gebėjimų tobulinimo poreikius: gebėjimą geriau taikyti įsivertinimo metodą ir mokinių tarpusavio vertinimo metodą, bei gebėjimą geriau vertinti kūrybinių užduočių atlikimą. Esminės priežastys, sąlygojančios vertinimo gebėjimų tobulinimo būtinumą, kurias išskyrė informantai, kyla iš išorinės aplinkos, iš pačių mokytojų ir mokinių. Mokytojai itin pabrėžia individualizuoto vertinimo ir mokinių įtraukimo į vertinimo procesą svarbą. Labiausiai profesinėje mokykloje plėtojamos mokymosi, socialinė, ypač profesinė kompetencijos, menkesnis dėmesys skiriamas asmeninei mokinio kompetencijai. Mokytojai nenaudoja arba per mažai naudoja savianalizės, refleksijos, mokymosi pasiekimų vertinimo metodų. Be to, mokytojai neužsimena apie savo veiklos vertinimą, kaip vieną iš svarbių mokytojo vertinimo gebėjimų, sąlygojančių vertinimo tobulėjimą.

ENThis article characterizes the development of the learners' career competence through the evaluation of learning outcomes. The evaluation of learning outcomes today becomes as topical as career planning. Quite often these two processes are analyzed as separate ones, though it should be noted that, seeking to improve the evaluation of learning outcomes, it is first necessary to realize that evaluation should be in the first place oriented towards the development of the learners' career competence. [From the publication]

ISSN:
1822-119X; 2424-3302
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/16141
Updated:
2018-12-17 12:14:33
Metrics:
Views: 24    Downloads: 3
Export: