Ekspozicinio teksto supratimo mokymo ir mokymosi efektyvinimo prielaidos dviejų kalbinių grupių analizės pagrindu : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Ekspozicinio teksto supratimo mokymo ir mokymosi efektyvinimo prielaidos dviejų kalbinių grupių analizės pagrindu: disertacija
Alternative Title:
Preconditions for improvement of the teaching and learning of understanding of exposition text based on analysis of two language groups
Publication Data:
Kaunas, 1999.
Pages:
126 lap
Notes:
Dr. disert. (social. m.) - Vytauto Didžiojo universitetas, 1999 m. Bibliografija.
Summary / Abstract:

LTGebėjimas skaityti svetimosios kalbos tekstus studijuojant yra laikoma viena iš svarbesniųjų akademines veiklos sričių, akademinės, profesinės ir asmeninės karjeros sėkmės pagrindas. Šio tyrimo tikslas – nustatyti, kaip ekspozicinių tekstų struktūros ir žodyno mokėjimas veikia dviejų kalbinių grupių studentų (studentai, kuriems anglu kalba yra gimtoji kalba, ir studentai, kuriems anglų kalba yra svetimoji kalba) pažodinį ir pagrindinės teksto minties supratimą. Ekspozicinių tekstų struktūros bei žodyno mokėjimo tyrimai parodė, kad skaitymo supratimui įtakos turi ir teksto retorikos (struktūros), ir žodyno mokėjimo kintamieji. Tyrimo rezultatai leidžia teigti, kad svetimosios kalbos skaitytojai blogai supranta pagrindinę teksto mintį, svetimosios kalbos mokytojams derėtų atsikreipti dėmesį į pastarojo gebėjimo lavinimą. Disertacijoje pateikti tyrimai padės svetimųjų kalbų vadovelių ir mokymo priemonių autoriams pažinti skaitymo svetimąja kalba mokymo ypatumus, o svetimųjų kalbų dėstytojams leis naujai pažvelgti į skaitymo, kaip akademines veiklos pagrindo, mokymo aktualumą.

ENThe ability to read foreign-language texts during university education is considered one of the more important fields of academic activities, as well as the basis of academic, professional and personal career. The purpose of this research is to determine the effect of understanding of structure and vocabulary of exposition texts by students of two language groups (students studying English as the native language and students studying English as non-native language) upon comprehension of verbatim meaning and the main meaning of the text. Research of understanding of text structure and vocabulary showed that the reading comprehension was influenced by variables of text rhetoric (structure) and command of vocabulary. The results imply that foreign-language readers could not understand the main thought of the text well, and teachers of foreign languages should pay attention to the development of the latter characteristic. The research contained in the dissertation will assist authors of foreign-language textbooks and teaching aids to understand peculiarities of the teaching of foreign language, and foreign-language professors will have an opportunity to take a new look at the topicality of reading as the basis of academic activities.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/11526
Updated:
2022-02-07 20:09:33
Metrics:
Views: 14
Export: