Lieporų (Joniškio r.) kapinyno radiniai (VI-XI a.)

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lieporų (Joniškio r.) kapinyno radiniai (VI-XI a.)
In the Journal:
Lietuvos archeologija. 2007, t. 30, p. 213-228
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Antkaklė; Apyrankė; Ginklai; įmoviniai ietigaliai karklo lapo plunksnomis; Kalavijas; Kapinynas; Laiptelinė segė; Papuošalai; Pasaginė; Segė; Platusis kovos peilis-kalavijas; Smeigtukai trikampe; Galvute; žiediniai; Kryžiniai smeigtukai; žiedai; žiemgaliai.; Neck-ring; Bracelet; weapons; Socketed; Spearheads with maple-leaf blades; Sword; Cemetery; Crossbow ladder brooch; Jewellery; Penannular brooch; Narrow battle knives; Pins with a triangular head; Pins; Ring-head; Cruciform; Rings; Semigallians.
Keywords:
LT
Antkaklė; Apyrankė; Archeologiniai tyrinėjimai / Archaeological investigations; Galvute; Ginklai; įmoviniai ietigaliai karklo lapo plunksnomis; Kalavijas; Kapinynai. Pilkapiai / Barrow. Burials; Kryžiniai smeigtukai; Laiptelinė segė; Papuošalai; Pasaginė; Platusis kovos peilis-kalavijas; Segė; Smeigtukai trikampe; žiedai; žiediniai; žiemgaliai..
EN
Bracelet; Cemetery; Crossbow ladder brooch; Cruciform; Jewellery; Narrow battle knives; Neck-ring; Penannular brooch; Pins with a triangular head; Pins; Ring-head; Rings; Semigallians; Socketed; Spearheads with maple-leaf blades; Sword.
Summary / Abstract:

LTŽiemgaloje tyrinėta nemažai kapinynų. Dalies jų medžiaga yra paskelbta (Aurų Agrariešai, Ciemaldė, Jauneikiai, Jaunsaulės Šiliniai, Jaunsvirlaukos Myklos kalno Kakuženai, Papilė, Stungiai, Šukioniai, Užupiai), vienų duomenys yra paskelbti iš dalies (Diržiai, Drengerai-Čunkanai, Jaunsvirlaukos Vidučiai, Linksmučiai, Pavirvytė-Gudai ir kt.), kiti dar laukia tyrinėtojų dėmesio. Beveik nėra skelbti apibendrinti darbai (išskyrus Stačiūnus, Rudiškius) apie kapinynus, apie kuriuos yra žinoma tik iš atsitiktinių radinių. Kai kuriuose yra surinkta nemažai archeologinių radinių, tarp jų ir Lieporai, iš ten į muziejus pateko 85 radiniai. Publikacijos tikslas - pateikti informaciją apie Lieporų kapinyne surinktus atsitiktinius archeologinius radinius: darbo įrankius (peiliai, kirviai), ginklus (kalavijai, peiliai, ietigaliai), papuošalus (galvos, kaklo, krūtinės; segės, apyrankės, žiedai ir kt.) Radiniai rodo, kad Lieporų kapinyne buvo palaidoti žiemgalių genties nariai. Panašių įkapių aptinkama ir kituose tyrinėtuose Lietuvos ir Latvijos žiemgalių kapinynuose (Stungių, Jauneikių, Linksmučių, Pamiškių, Diržių, Mežuotnės, Balių-Škerstainių, Drengerų-Čunkanų ir kt.) Pagal atliktą radinių analizę galima teigti, kad Lieporų kapinyne buvo laidojama VI-XI a.

ENA significant number of necropolises have been studied in Semigallia. The materials of a part of them have been published (the ones on Aurų Agrariešai, Ciemaldė, Jauneikiai, Jaunsaulės Šiliniai, Jaunsvirlaukos Myklos kalno Kakuženai, Papilė, Stungiai, Šukioniai and Užupiai), the information on some is presented only in part (as in the case of Diržiai, Drengerai-Čunkanai, Jaunsvirlaukos Vidučiai, Linksmučiai, Pavirvytė-Gudai, etc.), while others still have not attained the researchers’ attention. Almost no summarizing studies of the necropolises have been published (with the exception of Stačiūnai and Rudiškiai), the knowledge of them comes only from incidental discoveries. A significant number of archeological articles were found in some of them, as in Lieporai, from which 85 articles found their way into museums. The aim of the publication is to provide the information on the incidental archeological findings, discovered in the necropolis of Lieporai, i. e. working tools (knives and axes), weapons (swords, knives and spearheads), decorations (head, neck and chest decorations, brooches, bracelets, rings, etc.). The findings show that members of a Semigallian tribe were buried in the necropolis of Lieporai. Similar shrouds were also found in other examined Semigallian necropolises of Lithuania and Latvia (Stungiai, Jauneikiai, Linksmučiai, Pamiškiai, Diržiai, Mežuotnė, Baliai-Škerstainiai, Drengerai-Čunkanai, etc.). The analysis of the discoveries allows for stating that people were buried in the necropolis of Lieporai in the 6th – 11th centuries.

ISSN:
0207-8694; 2538-6514
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/16026
Updated:
2018-12-17 12:01:07
Metrics:
Views: 59    Downloads: 24
Export: