Grafų Keyserlingkų ir kitų Lietuvos dvarininkų archeologiniai rinkiniai Kuršo provincijos muziejuje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Grafų Keyserlingkų ir kitų Lietuvos dvarininkų archeologiniai rinkiniai Kuršo provincijos muziejuje
Alternative Title:
Archaeological collections of count Keyserlingk and other Lithuanian landlords in the Courland province museum
In the Journal:
Archaeologia Lituana . 2015, t. 16 p. 102-136
Notes:
LDB Open.
Keywords:
LT
Alfredas von Behras; Archeologiniai rinkiniai; Friedrichas von Grottussas; Ivanas Loboika; Jelgava; Kauno gubernija; Kuršo provincija, Kauno gubernija, archeologiniai radiniai, grafai Keyserlingkai; Kuršo provincijos muziejus; Tartu; Theodoras Keyserlingkas
EN
Alfred von behr; Archaeological collections; Courland Province Museum; Courland Province museum, Kaunas province, archeological foundings, counts Keyserlingks; Dorpat; Friedrich von Grotthuss; Ivan Loboiko; Kaunas province; Mitau; Theodor Keyserlingk
Summary / Abstract:

LTIki 1916 m. į Kuršo provincijos muziejų pateko Lietuvos bajorų senųjų giminių ir vokiečių tautybės dvarininkų aptiktų įvairių plačios chronologijos (4400/4200 m. pr. Kr.–XVI a. po Kr.) archeologinių radinių iš Kauno gubernijos (210 vienetų iš dvylikos vietovių, minimos dar dvi radavietės, daugiausia iš šiaurinės dalies, Žemaitijos). Aktyviausi XIX a. pabaigoje renkant dirbinius ir organizuojant tyrimus (jau Kuršo gubernijoje) buvo grafai Theodoras ir Otto Keyserlingkai (Malgūžės–Daunoravos atšaka). Kai kurie šių rinkinių turėjo antikvarinį pobūdį, nefiksuotos tikslesnės jų radimo aplinkybės (O. Keyserlingko akmeninių kirvelių rinkinys), tačiau kiti buvo detaliau metrikuoti (Alfredo von Behro Škilinpamūšio pilkapyno ir kt. radiniai). Tam tikrais atvejais ši informacija apie kai kuriuos objektus – Adakavą, Laukžemę, Lieporus, Moliūnus, Škilinpamūšį, Viekšnius (Kauno gubernija), Vecsaulės Čapanus, Jaunsvirlaukos Migalias (Kuršo gubernija) ir kt. – ar juose surinktus unikalius radinius yra vienintelė. [Iš leidinio]

ENBefore 1916, the Courland Province Museum received different archaeological finds of broad chronology (4,400/4,200 BC – the 16th century AD) from the old noble Lithuanian families and landowners of German nationality from Kaunas Province (210 units from 2 find spots; another two find spots in the northern part, in Samogitia, were mentioned). The most active collectors of artefacts and organisers of search (already in the Courland Province) were Counts Theodor and Otto Keyserlingk (the Malgūžė–Daunorava branch). In some cases, the collections belonged to the antiquity, and more accurate circumstances of finding them were not recorded (O. Keyserlingk‘s collection of stone axes), however, some others were recorded in greater detail (Alfred von Behr‘s finds from Škilinpamūšis barrow cemetery and other). However, in some cases, that is the only information on some of the objects or unique finds in them: Adakavas, Laukžemė, Lieporai, Moliūnai, Škilinpamūšis, Viekšniai (Kaunas Province), and Vecsaules Čapāni, Jaunsvirlaukas Migāļas (Courland Province), etc. [From the publication]

ISSN:
1392-6748
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/58109
Updated:
2018-12-17 14:00:26
Metrics:
Views: 25    Downloads: 5
Export: