Neįprastas kultuvės dekoras

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Neįprastas kultuvės dekoras
Alternative Title:
Unusual decoration of a paddle
In the Journal:
Etnografija. 2006, 13/14 (2003/2004), p. 108-113
Keywords:
LT
Kultuvės; Ornamento simbolika.
EN
Dolly; Ornament symbolism.
Summary / Abstract:

LTTradiciniuose liaudies papročiuose buvo įprasta merginoms ar jaunamartėms dovanoti moteriškų darbų įnagius. Žinoma, juos išdailinus, išpuošus raižytais ornamentais, ženklais, inicialais. Meno, plastikos kalba juk pasakoma ir tai, apie ką dar nedrįstama prabilti balsu. Kita dekoro paskirtis paprastesnė, utilitarinė – nuosavybei atpažinti. Daug moteriškų darbų būdavo atliekama talkomis arba draugėje. Ne išimtis ir žlugčio skalbimas, velėjimas. Iš čia ir poreikis išskirti savąjį darbo įnagį – kultuvę. Joniškio istorijos ir kultūros muziejuje saugoma kultuvė iš Skaistgirio apylinkių, pagaminta 1897 metais. Jos forma šiurkštoka, dekoras atliktas gana grubiai. Tačiau ši kultuvė nuo kitų ornamentuotų yra besiskirianti neįprastai sudėtingu, nesimetrišku marginimu. Kultuvės plokštuma sudalyta į penkis keturkampius plotelius; platesnėje dalyje – po du greta, arčiau koto – vienas didesnis marginys. Visi keturkampiai užpildyti skirtingais linijiniais ženklais. Straipsnyje pateikiama šio dekoro kalendorinė interpretacija, įžiūrint paviršiaus suskirstyme nuorodą į keturis metų laikus. Pakraščiu išpjaustytų gilių įrantų skaičius artimas savaičių skaičiui metuose. Analogiški linijiniai ženklai sutinkami ant XII – XIV a. archeologinių radinių Rygos senamiestyje – tai asmenženkliai ant tinklo plūdurų ir kitų daiktų. Todėl manytina, kad unikaliosios kultuvės archajiška puošyba gali būti kilusi iš žiemgališkosios ar lyviškosios tradicijos. [Iš leidinio]

ENIn traditional folk customs it was popular to present young girls and brides with tools of female work. Certainly these gifts used to be handed being decorated with embossed ornaments, signs and initials. Language of art expresses moments, which can not be told in voice. The other purpose of decoration is simpler and utilitarian intended to recognize property. A great number of female works have been performed in groups. Washing and dolling is not exception. On such basis this tradition, i.e. a need to distinguish one's paddle from others occurred. The paddle produced in 1897 from Skaistgiris localities is kept in Joniškis historic and cultural museum. Its form is a little rough and decoration is performed roughly. However this paddle differs from other paddles in terms of pretty complicated and dissymmetrical variation of ornaments. A plane of the paddle is divided into 5 tetragon areas; in wide part - two beside two, close to handle - one bigger pattern. All tetragons are filled with a different linear signs. Calendar interpretation of this decoration is presented in article with insight of 4 seasons in partitions of the surface. Analogous linear signs are met in archaeological findings of the 12th-14th centuries in Riga old town: these are individual signs on fishing net buoys or other things. Thus it may be assumed that archaic decoration of unique paddle may be originated from traditions of Semigalians or Lyvians.

ISSN:
1648-4835
Related Publications:
Lieporų (Joniškio r.) kapinyno radiniai (VI-XI a.) / Ernestas Vasiliauskas. Lietuvos archeologija. 2007, t. 30, p. 213-228.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/2411
Updated:
2020-07-28 20:26:21
Metrics:
Views: 108    Downloads: 13
Export: