Lietuvių ir lenkų liaudies dainų sąsajos: rugiapjūtės giesmės

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvių ir lenkų liaudies dainų sąsajos: rugiapjūtės giesmės
In the Journal:
Tiltai. Priedas. 2005, Nr. 26, p. 217-230
Keywords:
LT
19 amžius; 18 amžius; Dainos / Songs; Giesmės ir giesmynai / Hymns and Hymnals.
Summary / Abstract:

LTLietuvių ir lenkų liaudies dainos – vienos svarbiausių šių tautų muzikinio folklore sudėtinių dalių. Jos atskleidžia ir bendrataučius, ir lokalius atskirų šalių tautosakos pateikėjų meninės išraiškos bei pasaulėžiūros bruožus. Tiek lietuvių, tiek ir lenkų liaudies dainos jau nuo XVIII a. skelbiamos įvairiuose leidiniuose, nuo XIX a. leidžiamos solidžiuose daugiatomiuose dainynuose. Tai gausi, įvairialypė ir daugiaplanė folklorinė medžiaga, atskirai tyrinėjama jau keletą šimtmečių. Tuo tarpu lyginamieji abiejų tautų liaudies dainų, jų poetinių tekstų bei melodijų tyrimai dar nėra sulaukę pakankamo mokslininkų dėmesio. Iš esmės tapačios lietuvių ir lenkų liaudies dainų žanrinės grupės sudaro palankias sąlygas jų folklorinės tradicijos paralelėms tirti. Čia skelbiama lietuvių ir lenkų rugiapjūtės giesmių melodikos bei poetinių tekstų lyginamoji studija – aktuali nuoseklių autoriaus mokslinių tyrimų šia tema tąsa. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Lietuvių liaudies dainos; Lenkų liaudies dainos; Rugiapjūtės giesmės; Melodika; Poetinis tekstas; Lyginamieji tyrimai; Lithuanian folk songs; Polish folk songs; Traditional rye harvest songs; Melodic lines; Poetic texts; Comparative studies.

ENLithuanian and Polish traditional folk songs represent the most important pan of all the musical folklore in the ethnic culture treasures of both neighboring slates and cultures. In one hand they reflect the general and international features of all the European folklore. !n other hand they might be understood as the clear examples of local folk life traditions, having the features of common people ancient world outlook reflections. We have nice and rich full collections of local Lithuanian and Polish folk songs, published in publishers of outstanding European universities since 19th century. This way we have real possibilities for our folklore comparative studies, yet not started during some last centuries of our folklore and ethnomusicology studies. Presented here article has the main goal to show those ties in the folklore materials of Lithuanian and Polish traditional rye harvest folk songs. [From the publication]

ISSN:
1648-3979
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/1599
Updated:
2018-12-20 23:04:56
Metrics:
Views: 42    Downloads: 4
Export: