Lenkiškosios etninės muzikinės kultūros sklaida Lietuvoje XVI–XX amžiuje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lenkiškosios etninės muzikinės kultūros sklaida Lietuvoje XVI–XX amžiuje
Alternative Title:
Influence of polish ethnic musical culture in Lithuania in 16th–20th cc
In the Journal:
Soter. 2008, 26 (54), p. 163-181
Keywords:
LT
16 amžius; 17 amžius; 18 amžius; Kalwaria Zabrzydowska; Bubiai; Kalvarija; Lenkija (Poland); Žemaičių Kalvarija; Lietuva (Lithuania); Kultūra / Culture; Muzika / Music; Religinė muzika / Religious music.
Summary / Abstract:

LTLenkų etninės muzikinės kultūros sklaida Lietuvoje XVI-XX a. akivaizdi, ji paveikė bemaž visas etninio muzikavimo sritis: dainavimą, grojimą etniniais ir bendratautiniais muzikos instrumentais, šokius ir religinę etninę muziką. Lenkų kultūros įtaka lietuviškoms etninėms dainoms ne tokia didelė, tačiau tiriant lietuvių ir lenkų vienbalses dainas akivaizdu, kad šio stiliaus etninė muzika abiejose tautose kilo iš Didžiosios Lenkijos ir plito pietų ir vidurio Lietuvos kryptimi, žymėdama (labai tikėtina) bendrą ankstesnės etninės muzikos kultūros plotą. Šios ankstesnės kultūros kilmė gali siekti priešistorinius laikus. Pirmosios iš Lenkijos į Lietuvą atėjusios liaudies pamaldumo praktikos atsirado Žemaičių Kalvarijoje (Samogitia), kurioje Kryžiaus kelio stotys 1637 metais įsteigtos Kalwaria Zabrzydowska pavyzdžiu. Stiprią lenkų etninės muzikinės kultūros įtaką Lietuvoje lėmė ne tik šalių kaimynystė, bet ir gyvenimas bendroje Abiejų Tautų Respublikoje, lenkų bei lietuvių išpažįstamas katalikų tikėjimas, Bažnyčia, taip pat į lenkiškąją orientuota Lietuvos dvarų kultūra, iš kurios į sodžiaus aplinką labiausiai ir plito per Lenkiją gaunamos kultūrinės inovacijos. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Abiejų Tautų Respublika (ATR; Rzeczpospolita Obojga Narodów; Žečpospolita; Sandrauga; Polish-Lithuanian Commonwealth); Etninė muzika; Graudūs verksmai; Instrumentinė muzika; Kalwaria Zabrzydowska; Kultūra; Lenkija (Lenkijos karalystė. Kingdom of Poland. Poland); Liaudies dainos; Lietuvių ir lenkų etninė muzika; Muzikos plitimo kryptys; Pasaulietinė ir religinė muzika; Religinė muzika; Šokiai; Žemaičių Kalvarijos; Culture; Dances; Directions of music spreading; Ethnic music; Folk songs; Instrumental music; Kalwaria Zabrzydowska; Lithuania; Lithuanian; Lithuanian and Polish ethnic music; Mournful Whining; Religious music; Samogitian Calvary; Secular and religious music; The Republic of Both Nations; Žemaičių Kalvarija.

ENThe influence of Polish ethnic musical culture in Lithuania in 16th-20th cc. is evident mainly in usage of European musical instruments and of folk dances repertoire as well in the religious ethnic music. We can notice less Polish influence in Lithuanian ethnic songs, while researching monody of Lithuanians and Poles is evident, that songs of this style of ethnic music of both nations were spread from Great Poland to Southern and Middle Lithuania, most probably, marking the common area of former culture of ethnic music. The roots of this former culture could reach the prehistorical times. The devotions and songs of the Žemaičių Kalvarija (Samogitia) are established by the model of Polish Calvaria Zebrzydowska. The cult of Žemaičių Kalvarija was born in 1637. Its religious ethnic music is the analogue of Polish religious culture. Roots of the Polish influence arose not only because of the neighbourhood of the both nations, but also because of living in the common state and the same Catholic faith, which was one of the strongest common feature of the ethnic and musical culture of Lithuanians and Poles. [From the publication]

ISSN:
1392-7450; 2335-8785
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/13359
Updated:
2020-04-07 15:41:58
Metrics:
Views: 48    Downloads: 4
Export: