К современной модели семьи в Литве : признаки, факторы, установки

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Rusų kalba / Russian
Title:
К современной модели семьи в Литве: признаки, факторы, установки
In the Journal:
Демоскоп weekly. 2005, No. 197/198, p. 1-13
Keywords:
LT
Šeima; Šeimos transformacija; Demografiniai pokyčiai; Kohabitacija; Santuoka; Gimstamumas; Demografinis elgesys.
Summary / Abstract:

LTRemiantis dviejų tarptautinių tyrimų rezultatais, Lietuvoje atliktais 1994-1995 ir 2001 m., straipsnyje analizuojami pastarieji šeimos pokyčiai. Nuo XX a. dešimtojo dešimtmečio pradžios vykstantys spartūs ir esminiai socialinės, ekonominės, kultūrinės aplinkos pokyčiai Lietuvoje sąlygojo šeimos transformaciją. Nyksta tradicinės šeimos bruožai, ryškėja nauji, jau tam tikrą laiką būdingi Vakarų šalims, vis labiau įsigali moderni šeima. Postūmiu šeimos transformacijai prasidėti buvo dešimtojo dešimtmečio pradžios socialiniai ekonominiai pokyčiai, socialinių garantijų netektys, ekonominio nuosmukio sunkumai, tačiau jų plitimo universalėjimą lemia būtent vykstančių pokyčių esmė - ėjimas į liberalią ir rinkos ekonomikos visuomenę su gilėjančiais individualizacijos reiškiniais. Liberalėja ir visuomenės požiūris į modernius šeimos bruožus. Su kiekviena jaunesne karta vis neutraliau žiūrima į poras, kurios gyvena nesusituokę, nyksta netolerancija joms. Nors neregistruotos santuokos iki šiol dažniausiai Lietuvoje trunka neilgai ir yra arba preliudija vedyboms, arba laikina alternatyva registruotoms, tačiau jau įžiūrimi požymiai, kad tokia santuokinė elgsena gali virsti norma, o kohabituojančios poros – universaliu reiškiniu. [Iš leidinio]

ENOn the basis of the results of two international researches performed in Lithuania in 1994-1995 and in 2001, the article analyses recent family changes. The rapid and essential changes in the social, economic and cultural environment that have been taking place in Lithuania since the last decade of the 20th century lead to the transformation of the family. The features of the traditional family are disappearing, replaced by the modern family with new features that have been characteristic to Western countries for already quite some time. The social economic changes during the last decade of the 20th century, the loss of social guarantees, and the hardships of the economic decline gave an impetus for the transformation of the family. However, the spread of the modern family is conditioned by the essence of the ongoing changes – the transition to the liberal society and market economy, characterised by the deepening phenomena of individualisation. The society’s attitude towards the modern family features is also becoming more liberal. With each younger generation, the view towards unmarried couples living together is becoming more and more neutral and less intolerant. Although unregistered marriages do not usually last long in Lithuania or serve as a prelude to marriage or a temporary alternative to registered marriage, there are signs that such marital behaviour may turn into a norm, while cohabitating couples – into a universal phenomenon.

ISSN:
1726-2887
Related Publications:
Šeimos vertybių pokyčiai / Alfonsas Algimantas Mitrikas. Kultūrologija. 2000, t. 6, p. 295-323, 526.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/4577
Updated:
2013-04-28 16:06:15
Metrics:
Views: 8
Export: