XIV a. sodyboje (viršutinis Kernavės miestas) iškastos osteologinės medžiagos analizė

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
XIV a. sodyboje (viršutinis Kernavės miestas) iškastos osteologinės medžiagos analizė
In the Journal:
Lietuvos archeologija. 2004, t. 26, p. 161-166
Summary / Abstract:

LTFaunos liekanų tyrimai suteikia daug informacijos apie medžiojamos ir auginamos faunos raidą, žvėrių ir gyvulių vystymosi dėsningumus Lietuvoje, landšafto ir gyvūnijos, žmogaus ir gamtos santykį, žmogaus įtaką faunai. Viršutinis Kernavės miestas aptiktas 1998 metų pavasarį 140 m į rytus nuo Mindaugo sosto piliakalnio ir apie 200 m į šiaurę nuo Lizdeikos kalno. Ši vieta buvo tiriama 1998–2001 metais. Buvo rasta labai daug gyvulių kaulų, puodų šukių, odos ir tošies dirbinių bei jų fragmentų, papuošalų, darbo įrankių, pinigų. Aptikti radiniai artimi XIII pabaigoje – XIV a. Straipsnyje pateikta viršutinio Kernavės miesto sodyboje iškastų gyvūnų kaulų osteologinė ir osteometrinė analizė. Viršutinio Kernavės miesto sodyboje rasti 8165 kaulai, iš kurių 93,94% priklausė naminiams gyvuliams ir 0,96% laukiniams gyvūnams. Iš naminiams gyvuliams priklausančių kaulų daugiausiai rasta galvijų (Bos bovis) – 42,72% kaulų. Kernavės viršutiniame mieste iškastų paukščių kaulinę kolekciją daugiausia sudaro naminiai paukščiai. Daugiausiai rasta vištų kaulų. Analizuojant laukinių gyvūnų kaulus, pastebėta, kad įvairių skeleto kaulų rasta tik tauro (Bos primige-nius) ir briedžio (Alces alces). Kitų gyvūnų – bebro (Castor fiber), elnio (Cervus elaphus) pavieniai kaulai nesuteikia jokios informacijos ir gali būti traktuojami kaip atsitiktiniai radiniai.

ENInvestigations of the remains of fauna provide a lot of information about the evolution of hunted and cultured fauna, the consistent patterns of the development of the game and livestock in Lithuania, the relationship of landscape and fauna, human and nature as well as human impact on fauna. The Upper Town of Kernavė was found in the spring of 1998 at a distance of 140 m eastwards from the Throne of Mindaugas Hillfort and about 200 m northwards from Lizdeika Hill. This place was investigated in 1998–2001. Very many livestock bones, pot fragments, leather and birchbark articles and their fragments, jewellery, work tools and coins were found. The findings date back to the end of the 13th c. – the 14th c. The paper presents the osteological and osteometric analysis of the bones of fauna excavated in the homestead of the Upper Town of Kernavė. In total, 8 165 bones were found, of which 93.94% belonged to livestock and 0.96% to game. Livestock bones mainly represented the cattle (Bos bovis): 42.72% of bones. The majority of bird bones excavated in the Upper Town of Kernavė belong to the poultry. Chicken bones are most numerous. The analysis of game bones observes that a variety of bones only belong to aurochs (Bos primigenius) and moose (Alces alces). Individual bones of other animals – beaver (Castor fiber) and deer (Cervus elaphus) do not provide any information and might be treated as accidental findings.

ISSN:
0207-8694; 2538-6514
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/15945
Updated:
2018-12-20 23:01:49
Metrics:
Views: 22    Downloads: 5
Export: