Vilniaus profesų namų ir Šv. Kazimiero bažnyčios fundacijos tyrinėjimai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Vilniaus profesų namų ir Šv. Kazimiero bažnyčios fundacijos tyrinėjimai
Alternative Title:
Studies of funding Vilnius Professed House and St. Casimir's Church
In the Journal:
Acta Academiae Artium Vilnensis [AAAV]. 2003, t. 30, p. 19-38. Istorinis naratyvas: problemos ir tyrinėjimai
Keywords:
LT
16 amžius; 17 amžius; Vazos (Vasa family); Lenkija (Poland); Vilnius. Vilniaus kraštas (Vilnius region); Lietuva (Lithuania); Architektūra / Architecture; Jėzuitai / Jesuits; Vienuolijos / Monasteries.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje, remiantis naujais istorinių šaltinių tyrinėjimais, norima atskleisti Vilniaus profesų namų ir Šv. Kazimiero bažnyčios, pastatytos XVII a. pirmojoje pusėje ir priklausiusios Lietuvos jėzuitų provincijai, fundacijos ypatumus. Norima parodyti Vazų giminės, kuri buvo šio architektūrinio ansamblio mecenatė, nuopelnus. Pateiktas vienas svarbus faktas: Plocko ir Vroclavo vyskupui Karoliui Ferdinandui Vazai jėzuitai buvo suteikę Šv. Kazimiero bažnyčios, galbūt ir profesų namų, fundatoriaus titulą. Straipsnis papildytas jėzuitų kronikos ištrauka, kurioje šis faktas yra komentuojamas. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Jėzuitų vienuolija; Lenkijos jėzuitų provincija; 16 amžius; 17 amžius; Institucijų fundacijos; Architektūros komplekso fundacija; Vilniaus profesų namai ir šv. kazimiero bažnyčia; Mecenatai; Vazos (Vasa family).

ENThe article, referring to the latest studies of historical sources, attempts to reveal the peculiarities of the foundation of the Church of Saint Casimirus in Vilnius, erected in the first half of the 17th century, which belonged to the Lithuanian Jesuit province. Attempts are made to highlight the merits of the Vasa family which sponsored the said architectural ensemble. One important fact is presented: the Jesuits granted the title of the founder of the Church of Saint Casimirus to Karol Ferdinand Vasa, the bishop of Plock and Wroclaw. The article is supplemented by an extract from the Jesuit chronicle, providing certain comments on the said fact.

ISSN:
1392-0316
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/15916
Updated:
2018-12-17 11:12:37
Metrics:
Views: 71    Downloads: 18
Export: