Vilniaus Šv. Kazimiero bažnyčiai - 400 metų

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Vilniaus Šv. Kazimiero bažnyčiai - 400 metų
Alternative Title:
St. Casimir Church in Vilnius - 400 years
In the Journal:
Lietuvių katalikų mokslo akademijos metraštis [LKMA metraštis]. 2004, t. 25, p. 289-308
Keywords:
LT
Vilniaus Šv. Kazimiero bažnyčia; Lietuvos jėzuitai; Architektūros istorija; Vilniaus jėzuitų profesų namai; Barokas; LTSR Ateizmo muziejus; Jėzuitų architektūra.
EN
Vilnius' Church of St Casimir; Jesuits in Lithuania; History of architecture; Baroque; Museum of Atheism; Jesuit architecture.
Summary / Abstract:

LTŠv. Kazimiero bažnyčia kartu su jėzuitų profesų namais pradedami statyti 1604 gegužės 12 d. Architektūros ansamblis priklausė Lietuvos jėzuitams XVII-XVIII amžiais. Po 1773 m. šventovė atiteko kitoms vienuolijoms. 1832 m. bažnyčia paversta soboru, 1919 m. perduota katalikų bendruomenei, vėliau jėzuitams. Po Antrojo pasaulinio karo bažnyčia buvo atimta iš tikinčiųjų, įsteigtas Ateizmo muziejus. 1989 m. šventovė sugrąžinta Lietuvos jėzuitų provincijai. Straipsnyje, remiantis XVII-XVIII a. Vilniaus profesų namų kronikomis ir išlikusia ikonografine-vaizduojamąja medžiaga, norima parodyti Šv. Kazimiero bažnyčios statybos ir pojėzuitinio laikotarpio perstatymų etapus. Remiantis bažnyčios restauravimo duomenimis, atskleidžiamas bažnyčios rekonstrukcijų pobūdis. Vilniaus jėzuitų profesų namai ir bažnyčia pirmą kartą atnaujinti po 1655-1661 m. Vilniaus okupacijos. Po 1749 m. gaisro bažnyčioje iškeltas naujas kupolas, įrengti mūriniai altoriai, sukurta sienų tapyba. Pojėzuitiniu laikotarpiu, pavertus bažnyčią soboru, pastatas rekonstruotas 1839-1840 m. ir 1864-1867 m. Sumažinti viršutiniai bokštų tarpsniai, nuo kupolo nuversta kunigaikščių mitra, ją pakeitė svogūninės formos viršūnė. Tik Antrojo pasaulinio karo metais (1943 m.) virš bažnyčios kupolo žibinto buvo atstatyta mitra. Atkūrus Lietuvos nepriklausomybę, bažnyčia buvo restauruota, atsižvelgus į šio architektūros paminklo istorinius tyrimus. Po bažnyčios didžiuoju altoriumi 1991 m. atidengta kripta su epitafinėmis kompozicijomis. [Iš leidinio]

ENThe article wants to present the development of the construction of the St. Casimir Church in Vilnius and discuss its separate phases, the reconstruction and changes made in the 17th -20th centuries. It is based on the previously almost not studied chronicles of the Jesuit Domus Professa in Vilnius, other historical as well as visual resources and restoration documentation. The first chapter looks at the 17th -18th c. period (until 1773) when the St. Casimir Church belonged to the Lithuanian Society of Jesus. The authentic architecture, internal design and decorations of the Jesuit church are investigated. The second chapter reviews the reconstruction of the church in the 19th -20th centuries. It throws light on the nature of the reconstruction and changes of this Catholic sanctuary, converted into the St. Nicholas Sobor, and later the Lithuanian SSR Museum of Atheism. The fragmentary historical sources and the lack of iconographic-visual material do not permit a more detailed analysis and definition of the periods of the construction of St. Casimir Church. The article, nevertheless, adds to the factual data on the church, specifies the order of the stages of construction, reconstruction and changes, and give more specific information about the 17-18th c. authentic church exterior as well as interior details. [From the publication]

ISSN:
1392-0502
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/15724
Updated:
2018-12-17 11:23:13
Metrics:
Views: 37    Downloads: 17
Export: