Refleksyvumo raiška Jokūbo Morkūno postilėje (1600) : santykis su originalu

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Refleksyvumo raiška Jokūbo Morkūno postilėje (1600): santykis su originalu
Alternative Title:
Expression of reflexivity in Jokūbas Morkūnas' Postil (1600): the relation with the original
In the Journal:
Acta Baltico-Slavica. 2006, Nr. 30, p. 165-172
Keywords:
LT
Jokūbas Morkūnas; Pamokslas; Postilė; Refleksyvumas; Senieji raštai.
EN
Jokūbas Morkūnas; Old writings; Postil; Postilla Polska; Reflectivity; Reflexivity; Sermon.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojama refleksyvumo raiška Morkūno Postilėje (toliau – MP) (1600). XVI-XVII a. lietuviškuose raštuose vartojamos dviejų modelių refleksyvinės konstrukcijos. Pirmajam (I) modeliui būdinga neutrali asmens, skaičiaus ir giminės atžvilgiu sangrąžinio įvardžio vartosena; antrojo (II) modelio konstrukcijose pirmojo ir antrojo asmens sferoje refleksyviškai vartojami nerefleksyviniai įvardžiai. Laikomasi nuomonės, kad tik pirmasis iš aptariamųjų modelių yra lietuviškas, tačiau lietuvių senuosiuose raštuose dėl svetimų kalbų įtakos dažnesnės yra būtent II modelio konstrukcijos. Refleksyvumo raiškos požiūriu MP pamokslai išsiskiria bendrame senųjų raštų kontekste. MP perikopėse refleksyvumo raiškos modelių santykis yra iš esmės toks pat, kaip kituose to meto šaltiniuose. Tačiau pamoksluose ryškiai vyrauja I modelis. MP šiuo atveju išsiskiria kaip lietuvišką refleksyvumo raišką geriausiai perteikiantis šaltinis. Tačiau abejonių kelia tokie dideli refleksyvumo raiškos skirtumai postilės pamoksluose ir perikopėse. Todėl pirmiausia lietuviškas postilės vertimas lyginamas su lenkišku originalu ir bandoma išsiaiškinti, ar minėtieji skirtumai – tik pažodinio vertimo rezultatas. Apibendrinant pasakytina, kad I modelio konstrukcijų vyravimas nėra postilės vertėjo nuopelnas, kadangi vertėjas tik sekė prieš akis turimais tekstais. Vadinasi, tiriant refleksyvumo raišką lietuvių senuosiuose raštuose ir šiame kontekste teigiant, kad MP pamokslų kalba ypač vertinga I modelio refleksyvinių konstrukcijų gausa, duoklė už tai atiduotina pirmiausiai originalo autoriui Mikalojui Rėjui.

ENThe paper analyses the expression of reflexivity in one of the largest Lithuanian writings of the 16-17th c. - the so-called Jokūbas Morkūnas' Postil (MP). In the sermons of the examined source, the model of expressing reflexivity characterized by the usage of a reflexive pronoun, neutral in relation to a person, number and gender clearly predominates. The predominance of such model I constructions dif­ferentiates the MP from other writings of the period; however, the comparison of the data of Morkūnas' Postil with the correspondences of the original - with the Polish text of Mikołaj Rej's Postil (RP) - allows us to state definitely that such expression of reflexivity is not a direct merit of the translator of Calvinist Postil. The majority of the reflexive constructions of MP sermons coincide with the RP constructions. Usually in places where Rej uses reflexivity expression model I in his text, Morkūnas employs the same model, while constructions of model II, when non-reflexive pronouns are used reflexively in the area of first and second person, comparatively seldom found in Rej's text, are also translated by Morkūnas by using model II constructions. Consequently, while investigating the expression of reflexivity in old Lithuanian writings and stating in this context that the language of the sermons of Morkūnas' Postil is especially valuable in terms of the abundance of reflexive constructions of model I, the tribute should, first of all, be given to Mikołaj Rej. [text from author]

ISSN:
0065-1044; 2392-2389
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/24333
Updated:
2021-03-04 09:26:33
Metrics:
Views: 66
Export: