Šeima kaip I-II klasių mokinių, turinčių kalbėjimo ir kalbos sutrikimų, verbalinio kūrybiškumo ugdymo dalyvė

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Šeima kaip I-II klasių mokinių, turinčių kalbėjimo ir kalbos sutrikimų, verbalinio kūrybiškumo ugdymo dalyvė
Alternative Title:
Family as a partner for developing verbal creativity in I-II grade pupils with language and speech impediments
In the Journal:
Keywords:
LT
Kūrybiškumas / Creativity; Pradinis ugdymas / Primary education; Specialusis ugdymas / Special education; Ugdymas / Education; Vaikai / Children.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje, remiantis pradinių klasių mokinių, turinčių kalbėjimo ir kalbos sutrikimų, verbalinio kūrybiškumo tyrimo rezultatais ir vaikų šeimų apklausos duomenimis, atskleidžiami palankūs kalbinės situacijos šeimoje požymiai: šeimos statusas, dominuojanti kalba, tėvų domėjimasis kalbos korekcija, jų teigiamas požiūris į specialistus, adekvatus vaiko kalbos sutrikimo pripažinimas ir darbo trūkumų įveikimo namuose tąsa. Apibūdinami reikšmingi palankios kalbinės situacijos šeimoje ypatumai pagal kalbėjimo ir kalbos sutrikimų pobūdį ir jų galimas įtakas verbaliniam kūrybiškumui. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Kalbos ir kalbėjimo sutrikimai; Kalbos sutrikimai; Kalbėjimo ir kalbos sutrikimai; Kalbėjimo sutrikimai; Kūrybiškumas; Pradinių klasių mokiniai; Ugdymas; Verbalinis kūrybiškumas; Verbalinė kalba; Šeima; Creativity; Education; Family; Language and speech impediment; Language disorders; Primary school pupil; Speech and language disorders; Speech disorders; Verbal creativity; Verbal language.

ENThe article discusses the properties needed for creating a favorable verbal situation in the family, such as family status, a dominant language, the parents' interest in language correction, their favorable attitude toward experts and the adequate acknowledgment of the child's language impediment, their care about the child's engagement and the continuation of speech correction procedures at home. The study is based on research on primary school pupils with language and speech impediments and the results of verbal creativity investigations. 362 pupils with language and speech impediments and their families took part in the investigation. An analysis of the most favorable properties for verbal conversation in the family revealed differences important from a statistical point of view. The introduction, as one of parameters, of the character of the impediment (language of speech), offered an opportunity for a more precise prediction of the possible impact on pupils' verbal creativity by making a differentiation between different levels of the pupils' verbal experience and the inadequacy of language system components. The investigation data provided statistically reliable data showing a link between the pupil's verbal fluency and his family's status as well as the language used in the family; between verbal spontaneity and harmony in the family. [From the publication]

ISSN:
1392-0499
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/15776
Updated:
2018-12-17 11:53:21
Metrics:
Views: 53    Downloads: 7
Export: