Human figurines in Eastern-Baltic prehistoric art

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Human figurines in Eastern-Baltic prehistoric art
In the Journal:
Acta Academiae Artium Vilnensis [AAAV]. 2000, t. 20, p. 7-29. Prehistoric art in the Baltic region
Keywords:
LT
Neolitas; Akmens amžius; Suomija (Finland); Lietuva (Lithuania); Archeologiniai tyrinėjimai / Archaeological investigations; Menas / Art; Regionai ir regioninė politika / Regions and regional policy; Gintaras (archeologija) / Amber.
Summary / Abstract:

LTŽmonių figūrėlės mezolito ir neolito laikotarpiais yra visų archeologinių kultūrų Rytinėje Baltijos jūros dalyje vaizduojamojo meno dalis. Tai teritorija, kuri apima dabartines Lietuvą, Latviją, Estiją, RTFSR Kaliningrado sritį (buvusi Rytų Prūsija), Suomiją ir aplinkinius regionus. Šiame tyrime analizuojamos žmonių figūrėlių iš akmens, medžio, gintaro, kaulo ir molio chronologija ir stiliaus ypatybės, aptariamos klasifikavimo problemos bei šių artefaktų paskirtis, taip pat bandoma apibūdinti šių objektų raidą ir kilmę. Pirmieji nuolatiniai gyventojai į Pietryčių Baltijos pajūrį atvyko dešimtąjį tūkstantmetį prieš Kristų, tai yra, paleolito pabaigoje. Naujakuriai iš pietų ir pietvakarių atsinešė savo meno tradicijas, kurioms buvo jau šešiolika tūkstančių metų. Baltijos jūros rytų pakrantėje senosios tradicijos toliau išliko gyvybingos, kartu susiformavo originalus specifinis stilius bei atranka objektų ir medžiagų, sąlygotų vietos ekologinių ir ūkinių veiksnių. Svarbiausias aspektas yra tai, kad žmonių figūrėlės yra priešistorinio meno objektas. Visi kiti archeologiniai radiniai turi praktinę paskirti. Būstų liekanos, kapavietės, darbo įrankiai, medžioklės ginklai, puodai vandeniui ar maistui. Materialinės kultūros objektai gali būti klasifikuojami pagal jų gausą ar retumą, medžiagų ir darbo kokybę ir pan. Tačiau šie kriterijai nedaug kuo gali padėti suprasti priešistorinį meną. Mes mėginame aiškinti jo prasmę savais žodžiais, kuriais išreiškiame savo estetinį priešistorinio meno suvokimą. Bet nors estetinis suvokimas labai svarbus, tai ne mūsų protėvių samprata.Reikšminiai žodžiai: Baltijos jūra; Regionai; Menas; Primityvusis; Amžius; Akmens; Mezolitas; Neolitas; Skulptūros (kūriniai); The Baltic; Archeology.

ENThe small figures of humans of the Mesolithic and Neolithic periods are a part of the fine arts of all the archeological cultures of the Eastern Baltic region, i. e. the territory, which includes the present-day Lithuania, Latvia, Estonia, the Kaliningrad Area of the Russian Federation (the former Eastern Prussia), Finland and the surrounding regions. The study analyzes the chronology and particularities of the style of the small figure of humans, made of stone, wood, amber, bone and clay, the problems of classification and the purpose of the artifacts is discussed, attempts are made to identify the origins and development of the object. The first permanent residents came to the Southeastern Baltic region in the tenth millennium B. C., i. e. at the end of the Paleolithic era. The newcomers from the South and Southwest brought their art traditions, which were already sixteen thousand years old. The ancient traditions were continued in the Eastern Baltic region, on the other hand, an original specific style was formed, in addition there was a selection of objects and materials, determined by the local ecological and economic factors. The most important aspect is that the human figures are an object of prehistoric art. All the other archeological findings were of a practical purpose, i. e. residuals of dwellings and tombs, working tools, hunting weapons, reservoirs for water and food. The objects of the material culture can be classified according to their quantity, the quality of materials and craftsmanship, etc.. However, the criteria are not very helpful in comprehension of the prehistoric art. Attempts are made to comprehend its meaning in the own words, expressing the esthetic comprehension of the prehistoric art. Although the esthetic comprehension is very important, it is not the concept of our forefathers.

ISSN:
1392-0316
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/15382
Updated:
2018-12-20 22:51:47
Metrics:
Views: 87    Downloads: 9
Export: