Globalizacijos įtaka pilietinei edukacijai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Globalizacijos įtaka pilietinei edukacijai
Alternative Title:
Influence of globalisation on civic education
In the Journal:
Pedagogika. 2003, 68, p. 56-61
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje, remiantis prof. J. Laužiko socialinės aplinkos reikšmingumo ugdymo idėjomis aptariama vienos iš globalizuoto pasaulio apraiškų – besikuriančios informacinės visuomenės –įtaka pilietinei edukacijai. Analizuojant filosofinę, sociologinę, edukacinę literatūrą svarstomas pilietinės edukacijos socialinė reikšmė globaliame pasaulyje; pristatomi mažai edukaciniu diskursu tyrinėti požiūriai į informacinę visuomenę: filosofinis, socialinis, psichologinis ir edukacinis. Pirmojoje dalyje supažindinama su kai kurių informacinės visuomenės teorijų skirstymu, su viena iš informacinės visuomenės sampratų bei su pagrindinėmis vertybėmis. Antrojoje dalyje aptariamos globalaus pasaulio piliečio, kuris galės efektyviau ir sėkmingiau transformuoti šiandieninį gyvenimą į naują socialinę realybę, charakteristikos. Trečiojoje dalyje pristatomas edukacinis požiūris, akcentuojant modernias ugdymo strategijas: ugdymo tvariai plėtrai, mokymosi visą gyvenimą, ekologinio požiūrio į žmogų ir aplinką, informacijos kūrimo ir jos priėmimo. Ketvirtojoje dalyje supažindinama su pilietinės edukacijos uždaviniais, kuriuos kelia viena iš globalizacijos apraiškų – besikurianti informacinė visuomenė. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Globalizacija; Metodai; Globalizacion; Edukcion; Metods.

ENOn the basis of prof. J. Laužikas’ educational ideas of social environment significance, the article discusses the influence of one of the manifestation of the globalised world – emerging information society – on civic education. Through the analysis of philosophical, sociological and educational literature, the article discusses the social relevance of civic education in a global world; introduces approaches towards the information society – philosophical, social, psychological and educational - which were scarcely studied from the educational point of view. The first section of the article presents the classification of some theories on information society, one of the concepts of information society and with basic values. The second section discusses the characteristics of the citizen of global world who will be able to more effectively and successfully transform the modern-day life to the new social reality. The third section introduces the educational approach by emphasising modern educational strategies – sustainable development of education, life-long learning, environmental approach towards the human being and environment, creation and acceptance of information. The fourth section presents the goals of civic education set by one of the manifestations of globalisation – emerging information society.

ISSN:
1392-0340; 2029-0551
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/7983
Updated:
2018-12-17 11:09:41
Metrics:
Views: 37    Downloads: 5
Export: