Lietuvių klausimas Rusijos imperijoje XIX a.-XXa. pradžioje : faksimilinis valdininkų ataskaitų ir dokumentų rinkinys

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvių klausimas Rusijos imperijoje XIX a.-XXa. pradžioje: faksimilinis valdininkų ataskaitų ir dokumentų rinkinys
Editors:
Vėbra, Rimantas, sudarymas, įvado autorius [com]
Publication Data:
Vilnius : Baltos lankos, [2001].
Pages:
607 p
Keywords:
LT
Rusijos imperija; Kultūros politika; Socialinė politika; Lietuviai; Tautinė sudėtis; Lietuva.
EN
The Russian Empire; Lithuania; Cultural policy; Social policy; Lithuanians; Ethnic composition.
Summary / Abstract:

LTKnygoje publikuojami du labai reikšmingi XIX amžiaus istorijai archyviniai dokumentai: 1. Vilniaus generalgubernatoriaus Piotro Sviatopolko-Mirskio 1902-1903 metų ataskaita (toliau Ataskaita) Rusijos imperatoriui; 2. Imperatoriaus paliepimu Ministrų komiteto Kanceliarijos parengta pažyma (toliau Pažyma) prie nurodytos Ataskaitos. Pirmasis archyvinis dokumentas, saugomas Rusijos valstybiniame istorijos archyve Sankt Peterburge (f. 1284, ap. A194, 1904 m., b. 136), Lietuvos istorikams yra žinomas. Jis parodo to meto situaciją Lietuvoje aukšto rango Rusijos valdžios pareigūno akimis, savo rankose turėjusio daugybę įslaptintos vyriausybinės medžiagos, kuri minimame dokumente apibendrinta bei kruopščiai išanalizuota. Pažyma visai atsitiktinai rasta Rusijos nacionalinėje bibliotekoje Sankt Peterburge 1961 metais. Istorikams šios Pažymos egzistavimas nebuvo žinomas. Pažyma turi trylika skyrių, apimančių žemėvaldos, krašto valdymo, religijų, švietimo ir kitus klausimus posukiliminiu laikotarpiu, pateikti aukštų Rusijos imperijos valdžios pareigūnų ir žinybų pasiūlymai bei projektai, aukščiausiu lygiu priimti nutarimai. Pažymos prieduose pateikti dokumentai aprėpia 1832-1862 metų laikotarpį. Priedų pabaigoje pateikiama statistinių duomenų apie lietuviškųjų gubernijų gyventojų luominę, religinę, tautinę sudėtį 1861 metais. Publikuojamuose šaltiniuose gausu iki šiolei mokslinėje apyvartoje nedisponuojamos faktinės medžiagos. Tikėtina, kad šis leidinys taps chrestomatiniu, nes be jame paskelbtos medžiagos tiesiog sunku įsivaizduoti XIX amžiaus Lietuvos istorijos tyrinėjimus.

ENTwo archival documents that are very significant to the history of the 19th century are published in the book: 1. The report 1902-1903 of Vilnius Governor-General Piotr Svyatopolk-Mirsky (hereinafter the “report”) to the Emperor of Russia; 2. A certificate of the Chancellery of the Ministerial Committee drafted at the Emperor’s order (hereinafter the “certificate”) and attached to the above report. The first archival document stored in the Russian State Historical Archive in Saint Petersburg (f. 1284, ap. A194, 1904, b. 136) is known to Lithuanian historians. It shows the situation in Lithuania at that time from a point of view of a high-ranking Russian public official who had a lot of classified governmental material, which was summarised and analysed in detail in the above document. The certificate was accidentally found in the National Library of Russia in Saint Petersburg in 1961. Historians were unaware of the existence of the certificate. It consists of thirteen chapters covering matters related to land management, state governance, religions, education, etc., during the period after the uprising; proposals and drafts of high public officials and bodies of the Russian Empire are provided, as well as decisions taken at the highest level. The documents provided as the annexes to the certificate cover the period from 1832 to 1862. At the end of annexes, statistical data on the class, religious and ethnical composition of the population of Lithuanian governorates in 1861 is provided. The published sources are abundant in factual material not available for research so far. This publication will probably become paradigmatic because it is hard to imagine historical research of Lithuania in the 19th century without the material published there.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/15219
Updated:
2017-06-26 18:05:42
Metrics:
Views: 98
Export: