Bridging science and business together : Lithuania's achievements and challenges

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Bridging science and business together: Lithuania's achievements and challenges
Alternative Title:
Verslo ir mokslo sąsajos: Lietuvos pasiekimai ir iššūkiai
In the Journal:
Summary / Abstract:

LTPastaruoju metu pasaulyje daug dėmesio skiriama mokslo ir verslo sąsajoms. Kaip rodo mūsų atlikta Lietuvos IT rinkos analizė, Lietuvai tapus visateise ES nare ir pareiškus norą tapti žinių ekonomikos šalimi, atsirado galimybių augti ir išsaugoti konkurencinį pranašumą ne vien tik atskirose IT produktų nišose. Siekiant šio tikslo ypač svarbu sukurti verslumu pagrįstą ne tik kontinentiniu, bet ir globaliu aspektu integruotą šalies žinių ekonomiką, sėkmingai tam panaudojant turimą universitetų, mokslo tiriamųjų institutų ir pramonės potencialą. Siekiant užtikrinti glaudžius mokslinių tyrimų, mokslo ir studijų bei imlaus žinioms verslo sąveiką, šiuo metu Lietuvoje rengiamos penkios integruotų mokslo, studijų ir verslo centrų (slėnių) programos, kuriomis siekiama sukurti tarptautinio lygio mokslo, studijų ir žinių ekonomikos branduolius, paspartinti žinių visuomenės kūrimą ir tokiu būdu, susiejus verslą ir mokslą, sustiprinti mokslinių tyrimų ryšius su studijomis. Šiuo metu patobulintas vizijas ir programas pateikė šie centrai: "Saulėtekio technologijų" slėnis, Vilniaus "Santaros" slėnis, integruotas mokslo, studijų ir verslo centras (slėnis) Lietuvos jūrinio sektoriaus plėtrai. Straipsnyje pateikiama žinių ekonomikos kūrimosi Lietuvoje apžvalga, plačiau analizuojamas "Saulėtekio technologijų" slėnio kūrimasis, jo galimybės, vizija. Daroma išvada, kad žinios ir žinių ekonomika gali padėti įveikti šalies ekonominį atsilikimą, kurį įveikus ir tapus visaverte žinių ekonomikos šalimi galima sėkmingai integruotis į pasaulinę ekonomiką. [Iš leidinio]

ENThe paper aims at emphasizing the importance of bridging business and science together with a view to show Lithuania's move to knowledge institutions such as integrated business centres, present the vision and the challenges of these projects and institutions and the roots and origin of new-born Lithuania's knowledge cluster with its infrastructure and future prospects. The researcher also made attempt to study broader empirical/practical processes that took place in transition economies including that of Lithuania, since their experience in the nearest future might be adapted to other emerging market economies. [From the publication]

ISSN:
1648-9098; 2424-337X
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/15197
Updated:
2018-12-17 12:14:16
Metrics:
Views: 15
Export: