Vilniaus Šv. Dvasios bažnyčios Šv. Dominyko paveikslo ikonografinė kilmė

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Vilniaus Šv. Dvasios bažnyčios Šv. Dominyko paveikslo ikonografinė kilmė
Alternative Title:
Iconographic genesis of the painting of St. Dominic in the church of the Holy Spirit in Vilnius
In the Journal:
Acta Academiae Artium Vilnensis [AAAV]. 2001, t. 21, P. 87-94. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės barokas: formos, įtakos, kryptys
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Vilniaus Šv. Dvasios bažnyčia; Šv. Dominyko ikonografija; "Soriano stebuklas"; Baroko tapyba; Thr Church of the Holy Spirit in Vilnius; Iconography of St. Dominic; "Soriano's Miracle"; Baroque painting.
Keywords:
LT
Religinis menas / Religious art; Ikonografija / Iconography; Soriano stebuklas; Tapyba / Painting.
EN
Baroque painting; Iconography of St. Dominic; Soriano's Miracle; Thr Church of the Holy Spirit in Vilnius.
Summary / Abstract:

LT1726 m. gaisras sunaikino Vilniaus dominikonų Šv. Dvasios bažnyčioje buvusį stebuklingą šv. Dominyko paveikslą. Po 1748 ir 1758 metų pačios bažnyčios gaisrų buvo įrengta nauja šventykla, kurioje skirta vieta ordino įkūrėjo altoriui. Jo centre patalpintas originalios kompozicijos paveikslas, kuriame pavaizduotas šv. Dominykas. Jo atvaizdas perteiktas tarsi "paveikslas paveiksle". Pagrindinę kompozicijos ašį sudaro trijų moterų grupė (Dievo Motina, šventoji Kotryna ir šventoji Magdalietė), kurios rodo suklupusiam dominikonui šv. Dominyko paveikslą. Tokia ikonografija atspindi senąją tradiciją: 1530 m. Kalabrijoje įvyko stebuklas - tenykščio dominikonų vienuolyno zakristijonui vakare bažnyčioje pasirodė trys šventos moterys ir įteikė drobę su šv. Dominyko visafigūriu portretu. Ši istorija tapo įkvėpimo šaltiniu daugeliui dailininkų. Jų temos realizacijose tesiskyrė apdarai bei nežymiai stebuklingo įvykio dalyvių pozos. Šv. Dominykas vaizduotas išimtinai frontalia poza, su abitu, kairėje rankoje laikąs ilgą žydinčios lelijos stiebą, o dešinėje - knygą. Šv. Dominyko iš Soriano paveikslo kultas ir tikėjimas jo ypatinga galia turėjo veikiai pasiekti Žečpospolitą. Pirmasis "Soriano stebuklo" paveikslas Šv. Dvasios bažnyčioje atsirado 1639 m. Vis dėlto turima medžiaga neleidžia tiesiogiai apibūdinti šiandien Šv. Dvasios bažnyčioje esančio paveikslo prototipo.

ENIn 1726 the miraculous painting of Saint Dominic, which had existed in the Dominican Church of the Holy Spirit in Vilnius, was destroyed by fire. After the fires, which occurred in the church itself in 1748 and in 1758 a new shrine was installed, in which the place for the altar, honoring the founder of the Order was foreseen. In the center of the altar the painting of original composition, providing the image of Saint Dominic was placed. The image is conveyed as “an image within an image”. The main axis of the composition consists of the group of three women (the Blessed Virgin Mary, Saint Catherine and Saint Mary Magdalene), showing the picture of Saint Dominic to a Dominican monk, who is down on his knees. Such iconography reflects the old tradition: in 1530 a miracle occurred in Calabria – the three holy women appeared to the sacristan of the Dominican convent of the area in the church at night and gave him the canvas with the full-figure portrait of Saint Dominic. The story became a source of inspiration to most painters. The treatments of the subject by different painters were different only in terms of the clothes and insignificant changes of positions of the participants of the miraculous event. Saint Dominic was portrayed exceptionally in the frontal position, wearing a habit, holding a long lily in blossom in his left hand and a book in his right hand. The cult of the painting of Saint Dominic of Soriano and the belief in its miraculous powers most likely reached the Polish – Lithuanian Commonwealth. The first painting of the “Miracle of Soriano” appeared in the Church of the Holy Spirit in 1639. Nevertheless the materials, existing today, do not provide a possibility to directly characterize the prototype of the painting in the Church of Holy Spirit.

ISSN:
1392-0316
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/15159
Updated:
2018-12-20 22:53:39
Metrics:
Views: 85    Downloads: 8
Export: