Mokesčių sistema Lietuvoje : vertinimas Gill metodu = Evaluation of the Lithuanian tax system in applying Gill method

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Mokesčių sistema Lietuvoje: vertinimas Gill metodu = Evaluation of the Lithuanian tax system in applying Gill method
In the Journal:
Viešasis administravimas [Public Administration]. 2008, Nr. 1, p. 43-61
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Mokesčiai; Mokesčių sistema; Gill metodas; Tax; Tax system; Gill method.
Keywords:
LT
Gill metodas; Mokesčiai / Taxation.
EN
Gill method; Tax system; Tax.
Summary / Abstract:

LTLietuvos mokesčių sistema, taikant Gill metodą, analizuota 3 aspektais. Vertinant pirmuoju aspektu dėmesys koncentruotas mokestinių pajamų surinkimo sudėtingumui, antruoju - nagrinėtas mokesčių sistemos efektyvumas, trečiuoju - mokesčių administratorių produktyvumas ir administravimo efektyvumas. Empirinis kiekybinis ir kokybinis tyrimas atliktas analizuojant kiekybinių rodiklių dinamiką, vertinant jų kitimo kryptis, nustatant kokybinių rodiklių reikšmes bei kiekybinių ir kokybinių rodiklių reikšmingumus, taikant ekspertinį vertinimą. Atsižvelgiant į tyrimo rezultatus konstatuota, kad aktualiausia Lietuvos mokesčių administravimo problema - vykdomų funkcijų efektyvumas. Pateikti siūlymai, kaip stiprinti šią grandį ir tobulinti Lietuvos mokesčių sistemą. Patikrintas Gill metodo tinkamumas mokesčių sistemoms vertinti. Nustatyta esminė metodo spraga - neapibrėžti rodiklių apskaičiavimo principai. Ši spraga iš dalies užpildyta sukonkretinus rodiklių turinį, t. y. pritaikant juos konkrečiam atvejui. Siekiant pašalinti ir kitas nustatytas spragas, pateikti siūlymai, kaip tobulinti metodą. [Iš leidinio]

ENThe Lithuanian tax system in applying Gill method has been examined in the following three stages: complexity of collecting taxes, examination of efficiency of the tax system, productivity of tax administrators and the efficiency of administration. An empiric quantitative and qualitative research was carried out with the aim to analyse dynamics of quantitative indicators, evaluate directions of their changes, establish meanings of qualitative indicators, as well as the significances of quantitative and qualitative indicators by applying expertsÿ evaluation. Taking into account the analysis results , it has been established that the efficiency of the functions being performed is the weakest link of the Lithuanian tax system. As a result, proposals have been made on how to strengthen that link and improve the Lithuanian tax system. The suitability of Gill's method used for the assessment of tax systems has also been made. The analysis helped establish the essential gap of this method, i.e., the method fails to define principles for calculating indices. This gap is partially covered by fleshing out contents of indicators, i.e., by adapting them for a specific case. The present study provides some method improvement related proposals in order to eliminate the said and other gaps of the method. [From the publication]

ISSN:
1648-4541; 2351-7069
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/14893
Updated:
2014-01-18 17:20:44
Metrics:
Views: 36
Export: