Trakų Švč. Mergelės Marijos Lietuvos globėjos paveikslas ir jo sekiniai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Trakų Švč. Mergelės Marijos Lietuvos globėjos paveikslas ir jo sekiniai
Alternative Title:
Image of the Trakai Mother of God and its imitations
In the Journal:
Acta Academiae Artium Vilnensis [AAAV]. 2002, t. 24, p. 241-256. Tipas ir individas Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės kultūroje
Keywords:
LT
Trakai; sakralinė; Paveikslai; Kopijos; Šventieji; Švč. M. Marija su Vaikeliu.
EN
Image; St. Virgin Mary; Saints; Copy.
Summary / Abstract:

LTTrakų parapinės bažnyčios Švč. Mergelės Marijos paveikslas, kuriame Marija 1718 m. rugsėjo 4 d. buvo karūnuota kaip Lietuvos Globėja, iki pat XVIII a. pabaigos buvo garsiausias Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje. Kadangi tikėta, jog stebuklingas yra ne tik pats paveikslas, bet ir jo kopijos, kūrinys, ypač baroko epochoje, kartotas įvairiomis formomis: paveikslais, raižiniais, medalikėliais. Straipsnyje šis kūrinys nagrinėjamas tipo ir individo požiūriu, į Dievo Motinos atvaizdą žvelgiant kaip į tam tikrą formą, galinčią tapti pagrindu kitiems pakartojimams. Trakų Švč. Mergelės Marijos paveikslas yra Hodegetrijos ikonografinio tipo variantas, o šio paveikslo sekiniuose atsirandanti individualizacija įgauna skirtingą ir savitą pobūdį. Trakų Marijos pirmavaizdis priklausė ankstyviausiam Hodegetrijos tipui, kuriame Dievo Motina ir Kūdikis vaizduojami visu ūgiu ir frontaliai. Labiausiai tikėtina, kad kūrinys pertapytas tuomet, kai buvo nupjauta apatinė jo dalis. Ankstyviausio pakartojimo būta Žemaičių vyskupijos katedroje Varniuose. XVII a. II pusėje sukurtas ir Vilniaus miesto sienos Trakų vartuose iš vidaus pakabintas Švč. Mergelės Marijos paveikslas, pakartojantis stebuklingąjį Trakų Dievo Motinos atvaizdą. Pats garsiausias originalo pakartojimas yra Agluonos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčioje. Iš XVIII a. pakartojimų geriausiai žinomas Rozalimo bažnyčios Švč. Mergelės Marijos paveikslas. Pats vėlyviausias šio paveikslo pakartojimas yra Kauno kunigų seminarijos barokinių vartų vidinėje pusėje. Ši Trakų Švč. Mergelės Marijos atvaizdo kopija padaryta 1980 m.

ENThe painting of the Blessed Virgin Mary, existing in the parish church of Trakai, by which the Virgin Mary, on 4 September, 1718, was crowned the Patron Saint of Lithuania, was the most famous in the Grand Duchy of Lithuania till the very end of the 18th century. Since it was believed that not only the painting, but also its copies are miraculous, the painting, especially in the Baroque period, was replicated in different forms: paintings, carvings, etc.. In the article the painting is examined in terms of the type and the individual, taking the view of the Mother of God as a certain shape, which can become a basis for other replicas. The painting of the Blessed Virgin Mary of Trakai is a version of the iconographic type of Hodegetria and the individualization, emerging in the replicas of the painting acquires a different and peculiar character. The prototype of the Mary of Trakai belonged to the earliest type of Hodegetria, in which the Mother of God and the Baby Jesus are depicted frontally and in full length. Most likely the painting was repainted when its lower part was cut off. The earliest replication occurred in the Cathedral of the bishopric of Samogitia in Varniai. In the second half of the 17th century the painting of the Blessed Virgin Mary, replicating the miraculous image of the Mother of God of Trakai was created and hung on the Trakai gates of the Vilnius city wall from the inside. The most well-known replica is in the Church of Assumption in Agluona. Out of all the replicas of the 18th century the painting of the Blessed Virgin Mary of the church of Rozalimas is most well known. The latest replica of the painting is on the inside of the Baroque gates of the divinity school of Kaunas. The said copy of the image of the Blessed Virgin Mary of Trakai was painted in 1980.

ISSN:
1392-0316
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/14883
Updated:
2018-12-17 11:01:19
Metrics:
Views: 6    Downloads: 5
Export: