Schmaläxte mit Nacken in Litauen

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Vokiečių kalba / German
Title:
Schmaläxte mit Nacken in Litauen
Alternative Title:
Siauraašmeniai pentiniai kirviai Lietuvoje
In the Journal:
Archaeologia Baltica. 2002, t. 5, p. 163-183
Keywords:
LT
Siauraašmenis kirvis.
EN
Narrow blade axe.
Summary / Abstract:

LTIki šiol apie siauraašmenius pentinius kirvius iš esmės buvo užsimenama prabėgomis arba jie charakterizuojami greta kitų darbo įrankių ar ginklų. Tai neskatino sutelkti dėmesį į jų požymių išryškinimą bei dėsningumų atskleidimą. Todėl būtinas visapusiškas siauraašmenių pentinių kirvių tyrimas, nes iki šiol specialaus darbo apie šio tipo kirvius Lietuvoje nebuvo. Straipsnyje pateikiama dalis tyrimo, apimanti siauraašmenių pentinių kirvių tipologiją ir ornamentuotų kirvių apžvalgą. Chronologiniai darbo rėmai apima Senąjį (I-IV a.), Vidurinį (V-IX a.) ir Vėlyvojo geležies amžiaus pradžią (X a.). Tyrime panaudoti 688 sveiki ir nežymiai apgadinti siauraašmeniai pentiniai kirviai rasti Lietuvoje ir kai kurie Baltarusijoje. Metrikuoti kirviai yra iš 161 vietovės. Iš 94 paminklų ir vietovių tyrime panaudota po vieną kirvį, o iš 67 daugiau kaip po vieną. Tipologijai panaudoti 478 metrikuoti kirviai ir 210 nemetrikuotų kirvių. Kirvių tipologijos pagrindu imtas kirvio metalinės dalies pavidalas, kontūrai žiūrint iš šono (vertikali projekcija) ir iš priekio (horizontali projekcija). Vertikali projekcija arba kirvio forma yra kintanti (penties "profiliavimas", jos galų ištempimas, liemens priekio palenkimas koto pusėn, ryškus ašmenų paplatinimas koto pusėn arba į priešingą kotui pusę ir pan.), o horizontali projekcija, arba pleišto forma, yra nekintanti (yra trijų tipų pleištai su apvalia, kiaušinio formos ir ovalia koto kiauryme). Kiekvienai kirvių formai gali būti būdingi visų arba tik kai kurių tipų pleištai, visų arba tik kai kurių formų koto kiaurymės.

ENUntil present narrow-bladed hatchets were mentioned only episodically or were characterized together with other tools or weapons, which did not encourage drawing of attention to highlighting of their peculiarities and revealing their regularities therefore it is necessary to perform a comprehensive study of narrow-bladed hatchets, since until present no special study of the hatchets of the type has been performed in Lithuania. The article presents a part of the study, covering the typology of the narrow-bladed hatchets and an overview of the ornamented hatchets. The chronological framework of the study covers the Old (the 1st – 4th century), the Middle (the 5th – 9th century) and beginning of the Late Iron Age (the 10th century). The study examines 688 wholesome and insignificantly damaged narrow-bladed hatchets, found in Lithuania and in Byelorussia. The registered hatchets are from 161 locations. In the study the 94 monuments and locations were represented by one hatched each and 67 – by more than one hatchet. 478 registered and 210 non-registered hatchets were used for the typology. The basis for the typology of the hatchets was the metallic part of the hatchet and its contours viewing from the side (the vertical plane) and from the front (the horizontal plane). The vertical place or the shape of the hatchet is changeable (the profiling of the head, the extension of its ends, bending of the front of the stem towards the handle, etc.) and the horizontal plane, or the shape of the wedge is unchangeable (there are three types of wedges with the round, oval and oviform hole for the handle). Each shape of the hatchet can characterize with all or only certain types of wedges and with all or only certain types of holes for the handle.

ISSN:
1392-5520; 2351-6534
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/14685
Updated:
2018-12-17 11:01:18
Metrics:
Views: 14    Downloads: 6
Export: