Most significant peculiarities of teenager's and youngsters' socialization

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Most significant peculiarities of teenager's and youngsters' socialization
In the Book:
Bildungsreform als Lebensreform. Frankfurt am Main: Lang, 2005. P. 253-264. (Baltische Studien zur Erziehungs- und Sozialwissenschaft ; Bd. 13)
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Paaugliai; Jaunuoliai; Vertybės.
Keywords:
LT
Jaunuoliai; Paaugliai / Adolescents; Dorovinis ugdymas / Moral education.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje palyginami kai kurie paauglių ir jaunuolių socializacijos ypatumai. Jie grindžiami socialinių bei dvasinių vertybių internalizacija. Vertybių internalizacija, kaip socializacijos pagrindas, ypač aktuali paauglystės ir ankstyvosios jaunystės amžiuje. Straipsnyje išryškinami elgesio, kaip esminio vertybių internalizacijos lygmens, raiškos bruožai. Pasirodo, kad paaugliams, kaip ir jaunuoliams, dažniausiai pavyksta praktiškai išsaugoti ištikimybę ir su humoru žvelgti į gyvenimą, rečiausiai – pasielgti altruistiškai. Be to, nemažai jų (per trečdalį) ne dažnai elgiasi jautriai, atsakingai, pagarbiai, sąžiningai, kūrybiškai. Paauglių ir jaunuolių kūrybiškumo (išradingumo) ir sąžiningumo (nenuolaidžiavimo aplaidumui) praktinis įkūnijimas beveik nesiskiria. Kita vertus, moteriškos lyties atstovės dažniau būna jautresnės žmogui ir grožiui, taip pat dažniau patiria dvasinį artumą su kitais asmenimis, pasielgia atsakingai, o vyriškos giminės - atsiduoda darbui, pademonstruoja savo intelektą. Nors paauglių ir jaunuolių požiūriai į vertybes dažniau lenkia jų elgesį, bet ir čia esama kai kurių skirtumų: paauglių praktinis tikėjimas yra stabilesnis nei jų požiūris į šią dvasinę vertybę, o jaunuoliai mažiau linkę pripažinti prasmės paieškų svarbą nei ją realizuoti. Suvokimas, kaip intenalizuojamos dvasinės vertybės leidžia prognozuoti paauglių ir jaunuolių socializacijos sunkumus ir numatyti jų prevencijos galimybes. [Iš leidinio]

ENThe article compares some particularities of the socialisation of adolescents and youths. They are based on the internalisation of social and spiritual values. The internalisation of values as the basis of socialisation is particularly important in the period of adolescence and early youth. The article highlights the characteristics of behaviour as the main dimension of the internalisation of values. It is found that adolescents, as well as the youths, usually manage to remain faithful and retain a positive outlook to life in practice but rarely manage to act altruistically. Moreover, many of them (over a third) seldom behave sensitively, responsibly, respectfully, honourably, or creatively. The practical manifestations of the creativity (inventiveness) and honesty (intolerance to negligence) are virtually the same among the adolescents and the youths. On the other hand, females are often more sensitive to people and to the beauty and more often experience spiritual connection with other people, act responsibly, while males more often immerse themselves in work and display their intelligence. Although the views of the adolescents and the youth towards values often do not correspond to their behaviour, some differences can be found here as well: the practical faith of adolescents is more stable than their view towards this spiritual value, while the youths are less inclined to recognise the importance of the search for meaning than to realise it. Understanding the way the spiritual values are internalised allows anticipating the socialisation difficulties of adolescents and youths and envisaging the possibilities of their prevention.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/1462
Updated:
2013-04-28 15:29:35
Metrics:
Views: 47
Export: