Parliamentary elites as a democratic thermometer: Estonia, Lithuania and Moldova compared

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Parliamentary elites as a democratic thermometer: Estonia, Lithuania and Moldova compared
In the Journal:
Communist and post-communist studies. 2007, Vol. 40, no. 3, p. 281-299
Keywords:
LT
Parlamentas; įstatymų leidyba; elitai; Estija; Moldova.
EN
Parliament; Legislature; Elites; Estonia; Moldova.
Summary / Abstract:

LTŠiame straipsnyje vertinama, kaip iškilę įstatymų leidžiamosios valdžios elitai prisitaiko prie platesnių post-komunistinės socialinės transformacijos modelių lyginant Estiją, Lietuvą ir Moldovą. Mes įrodinėjame, kad pokyčio tempas ir kryptis tarp parlamento narių buvo stipriai paveikta kiekvienoje valstybėje įvykusios santvarkos pokyčio pobūdžio. Pirmiausia atkreipiame dėmesį į elito pakeitimo tempą ir užmojį. Antra, tiriame, ar ir iki kokio masto, laikui bėgant, atsirado pokyčių pagrindinių socialinių kategorijų (ypatingai etninių mažumų, moterų, amžiaus grupių) parlamentinėse reprezentacijose. Trečia, tiriame politinį specializavimąsi. [Iš leidinio]

ENThis article assesses how the character of emerging legislative elites conforms to the broader patterns of post-communist social transformation by comparing Estonia, Lithuania and Moldova. We argue that the pace and direction of change among MPs has been significantly shaped by the nature of regime change in each country. We first address the issue of pace and scope of elite replacement. Second, we examine whether and to what extent, over time, changes occurred in the parliamentary representation of major social categories (in particular, ethnic minorities, women, age groups). Third, we examine the dynamics of political professionalization. [From the publication]

ISSN:
0967-067X
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/14247
Updated:
2020-07-23 20:46:51
Metrics:
Views: 61
Export: