Kauno dienos antraščių negatyvizmas

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Kauno dienos antraščių negatyvizmas
Alternative Title:
Negativism of the headlines of the daily Kauno diena
In the Journal:
Acta humanitarica universitatis Saulensis [Acta humanit. univ. Saulensis (Online)]. 2007, t. 3, p. 109-117
Keywords:
LT
Denotacija; Denotacija ir konotacija; Eksplikuotas ir implikuotas negatyvizmas; Eksplikuotasis ir implikuotasis negatyvizmas; Eufemija; Konotacija; Konvencinė implikacija; Metafora; Metatonija; Metonimija; Periodinės spaudos antraščių rūšys ir funkcijos; Perkeltinė reikšmė; Perleltinė reikšmė.
EN
Conventional; Conventional implicature; Denotation and connotation; Denotation, connotation; Euphemism; Euphemisms; Explicit and implicit negativism; Figurative meaning; Implicature; Metaphor; Metonymy; Types and functions of headlines of periodicals; Types and functions of headlines ofperiodicals.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje tiriamos kalbinės negatyvizmo apraiškos dienraščio „Kauno diena“ įvairių rūšių antraštėse. Išskiriamos negatyvizmo apraiškos: informacinis ir dezinformacinis, eksplicitinis ir implicitinis, tiesioginių ir perkeltinių reikšmių (atitinkamai denotacinis ir konotacinis) negatyvizmas. Negatyvizmo raiška laikomi tiek negatyvius reiškinius įvardijantys neutralūs žodžiai (mirtis, agonija, įniršis), tiek konotuotieji žodžiai, kurie ir įvardija, ir vertina (vėžlinti, pakrikti, nesąmonė), tiek perkeltinių reikšmių žodžiai, įgyjantys konotaciją kartu su perkeltine reikšme (zoonimai kiaulė, kalė, višta, vartojami žmonėms pavadinti). Neutraliųjų įvardijimų atsiradimą pavadinime lemia straipsnio tema, o pastarąją – naujienų ir įvykių atranka, t. y. kas yra laikytina naujiena, žinia, dėl įsivaizduojamai didesnės nelaimių nei laimingų ar neutralių įvykių vertės. Konotuotieji įvardijimai dažnesni teziniuose pavadinimuose, kuriais yra perteikiama teksto idėja, pagrindinė problema, t. y. lengvai interpretacijai ir subjektyviam požiūriui pasiduodantys dalykai. Tai yra subjektyvusis negatyvizmas, kuris išryškėja iš perkeltine reikšme vartojamų žodžių, ypač metaforų. Subtilesnis yra implikuotasis negatyvizmas, kai paviršiniame kalbos lygmenyje jo tarsi ir nematyti, o neigiami dalykai yra pateikiami kaip potekstė, tarp eilučių. Tiek eksplikuotasis, tiek implikuotasis antraščių negatyvizmas suprantamas ir pateisinamas, jei tik jis išplaukia iš teksto. Tačiau dažnai jis iškreipia pagrindinę teksto mintį, nes į pirmą vietą iškeliamos nereikšmingos smulkmenos, antriniai teksto aspektai.

ENThe paper deals with the phenomenon of negativism in the headlines of one daily newspaper. Negativism is comprehended and defined as the attitude towards the extralinguistic reality when a writer is willing to stress negative aspects of reality in an objective or subjective way. Based on that negativism is analysed into several groups: the so-called informative negativism which reflects existing events or realia and non-informative or disinformative, which highlights unimportant aspects of the text. From the point of view of explicitness, negativism can manifest itself explicitly in the denotative (literal) and connotative (figurative) meaning of a word and implicit; conveyed on the prepositional level with the help of various linguistic devices such as implicatures, euphemisms and allusions. All the headlines of all types (primary or page headlines, secondary or paper headlines, paper subsection headlines, leads and captions) of the local daily called Kauno diena (round the year 2005) were analysed from the point of view of their denotation and connotation. The conclusion was drawn that overwhelming negativism in headlines (more than one third of headlines are negative in Kauno diena) is emotionally destructive and people should be aware of this in order to diminish its emotional impact. [text from author]

ISSN:
1822-7309; 2424-3388
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/19469
Updated:
2018-12-17 12:06:39
Metrics:
Views: 29    Downloads: 12
Export: