Tolima bičiulystė: asmeniniai Vokiečių ordino pareigūnų ir Lietuvos valdovų santykiai

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Tolima bičiulystė: asmeniniai Vokiečių ordino pareigūnų ir Lietuvos valdovų santykiai
Alternative Title:
Distant camaraderie: personal relations among Officeholders of the Teutonic Order and Lithuanian rulers
Keywords:
LT
Biiulyst; vitrigaila; Henrikas Holtas; Paulius Rusdorfas; didysis kunigaiktis; Ordinas; Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė (LDK; Grand Duchy of Lithuania; GDL); Vytautas; Lietuvos kriktas; Kstutis; submonarchas; Markvardas Zalcbachas; Jogaila; Lenkija (Lenkijos karalystė. Kingdom of Poland. Poland).
EN
Camaraderie; Christening of Lithuania; Lithuanian Grand Dukes; Kstutis; Vytautas; Marquard Salzbach; vitrigaila; Heinrich Holt.
Summary / Abstract:

LT1431 m. Lietuvos didžiojo kunigaikščio Švitrigailos laiškas Ordino maršalui Henrikui Holtui atskleidžia jų tarpusavio glaudžius ryšius, kurie negalėjo atsirasti staiga. Straipsnyje fragmentiškai atkuriama Švitrigailos ir Henriko Holto draugystės istorija atskleidžia taikių asmeninių santykių tarp LDK valdovų bei didikų ir Ordino atstovų reikšmę. Viduramžių vidaus politikos svarbus aspektas buvo asmeniniai santykiai. Būtent jais tarp valdovų ir didikų paremtas politinis darinys nemaža dalimi įtakojo ankstyvosios valstybės funkcionavimą. Tokio pobūdžio ryšiai būdavo užmezgami ir už šalies ribų. Draugiškų ryšių tarp Lietuvos valdovų, diduomenės ir Ordino atstovų analizė leidžia tvirtinti, jog abi šalys net komplikuočiausiais periodais stengėsi plėtoti taikius kontaktus. Tokios politikos geriausias pavyzdys buvo neformalūs asmeniniai ryšiai, kurie padėdavo išspręsti daugybę sudėtingų problemų. Kęstučio ir Giunterio Hohenšteino, Vytauto ir Markvardo Salcbacho bei Švitrigailos ir Henriko Holto ryšiai rodo, kad tai buvo tam tikra tuometinės diplomatijos forma užtikrinanti vienaip ar kitaip prognozuojamą elgseną karinių žygių metu ir kurianti taikaus sugyvenimo tradicijas jiems pasibaigus. Kita vertus diplomatija peraugdavo į draugystės saitus, siejusius asmenis jau ne politinėje sferoje iki pat mirties. Tokiu būdu istoriniai asmenys atsiskleidžia kaip įsižeidžiantys ir baudžiantys, konfliktuojantys ir susitaikantys, pasitikintys ir atleidžiantys žmonės.

ENThe letter, written in 1431 by the Grand Duke of Lithuania Švitrigaila to the marshal of the Teutonic Order Heinrich Holt reveals the close relations between the two, which could not have possibly come into existence overnight. The story of friendship of Švitrigaila and Heinrich Holt, restored in the article reveals the significance of peaceful personal relations between the rulers and nobles of the Grand Duchy of Lithuania and representatives of the Order. An important aspect of domestic policies of the Middle Ages was the personal relations since a political compound, based by the rulers and nobles by the personal relations had a significant influence on the functioning of the early state. Relations of such character were also tied without the limits of the country. The analysis of the friendly relations between the rulers and nobles of Lithuania and representatives of the Order allows for stating that both parties attempted to develop peaceful contacts even in most complicated periods. The best example of such politics was the unofficial personal relations, which helped to resolve multiple complicated problems. The relations between Kęstutis and Gunther Hohenstein, Vytautas Magnus and Marquard von Salzbach and between Švitrigaila and Heinrich Holt show that this was a certain form of diplomacy of the times, used, in one way or another, to forecast the behaviour during military campaigns and to develop traditions of peaceful coexistence after the military campaigns are over. On the other hand, the diplomacy grew into friendships, which related persons till their death. In such a way, historical personalities revealed as resenting and punishing, conflicting and amending, confiding and forgiving people.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/14072
Updated:
2022-01-28 17:52:59
Metrics:
Views: 33
Export: