Kryžiaus karų epocha Baltijos regiono tautų istorinėje sąmonėje

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Kryžiaus karų epocha Baltijos regiono tautų istorinėje sąmonėje
Editors:
  • Trimonienė, Rita, sudarymas, aut [com, aut]
  • Jurgaitis, Robertas, sudarymas [com]
Publication Data:
Šiauliai : Saulės delta, 2007.
Pages:
327 p
Notes:
Bibliografija išnašose. Reikšminiai žodžiai: Kryžiaus žygiai; Saulės mūšis; Livonija (Livonia); Crusades; The Battle of Saule; Livonian.
Contents:
Įvadas / R. R. Trimonienė — Nauji Šiaulių mūšio problematikos tyrimai — The Battle of Saule in 1236: Old Myths and Contemporary Research / A. Şne — Naugardas prieš Lietuvą: Saulės mūšio (1236 m.) epizodo liudijimas apie politinių santykių permainas tarp lietuvių ir jų šiaurės rytų kaimynų / А. Dubonis — Žiemgalių žemės XII-XIII а. / Е. Vasiliauskas — Kryžiaus karai Baltijos regione: nuo ideologijos prie praktikos — Mission und Kreuzzug in den Anfängen der Christianisierung Livlands / М. Dygo — Pora pastabų apie tautinės lietuvių savimonės atsiradimą / E. Gudavičius — Die Kreuzritter und die Ruthenen: von der Doktrin zur Wirklichkeit des Großffirstentums Litauen / Н. Sahanovich — Сведения о Литве в Киевском своде XII в. (контекст известий) / Т. Вилкул — Die Statuten des Deutschen Ordens und der preußische und livländische Ordenszweig im 13. Jahrhundert. Einige Bemerkungen zu den Statuten des Deutschen Ordens / P. Oliński — Die „Eroberung Preußens“ durch den Deutschen Orden - ihr Bild und ihre Wahrnehmung in der Literatur des Deutschen Ordens im 14. Jahrhundert / К. Kwiatkowski — Die Rolle der Armbrust während der Kreuzzüge im Baltikum im 13. Jahrhundert / А. Mäesalu — Naujieji kryžiaus žygiuotojai: LDK ir Bizantijos santykiai XIV-XV a. sandūroje. Ar Vytautas Didysis buvo Lietuvos kryžiaus žygių prieš turkus bei totorius pradininkas? / S. C. Rowell — Tolima bičiulystė: asmeniniai Vokiečių ordino pareigūnų ir Lietuvos valdovų santykiai / R. Petrauskas — Kryžiaus karų idėja XV a. II pusėje ir Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė / R. Trimonienė — Kryžiaus karai Baltijos regiono tautų istorinėje sąmonėje ir kultūrinėje tradicijoje —Kryžiaus karų epocha Lietuvos kultūrinėje atmintyje / А. Nikžentaitis — Baltic Crusades in the Mirror of the Contemporary and Later Generations / Е. Eihmane — Kryžiaus karų epochos įvaizdis Lietuvos muziejų ekspozicijose / В. Salatkienė — Historische Gemälde im Großen Remter des Ordenschlosses Marienburg aus der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts als Beispiel einer politischen Sichtweise der Eroberung Preußens durch den Deutschen Orden / J. Trupinda — Реминисценции эпохи Крестовых войн в нарративных памятниках Великого Княжества Литовского XVI-XVII в. / О. Дзярнович — Походы Лайоша Анжуйского против Литвы в польской историографии XIX - начала XXI вв. / М. Волощук — Kryžiaus karų įvaizdžio formavimas Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklose / А. Gumuliauskas.
Keywords:
LT
20 amžius; Karai. Mūšiai. Kovos. Kautynės / Battles. Wars. Fighting; Kariuomenė / Army; Kryžiaus žygiai; Livonija (Livonia).
EN
Battle of Saule; Crusades; Livonian.
Summary / Abstract:

LTMokslinių straipsnių rinkinys nagrinėja XI-XVI a. pradžios Kryžiaus karus ir žygius, jų sampratą ir atspindžius amžininkų bei šiuolaikinės visuomenės savimonėje. Autorių moksliniai straipsniai rinkinyje suskirstyti į tris skyrius pagal tematiką. Monografijos skyriuje "Nauji Šiaulių mūšio problematikos tyrimai" apžvelgiama pirmojo istorijoje susidūrimo tarp žemaičių ir Livonijos ordino kariuomenių priežastys. Antras skyrius "Kryžiaus karai Baltijos regione: nuo ideologijos prie praktikos" skirtas aptarti Kryžiaus karų misijos įvaizdžiui, kurtam XIII-XV a. politinės raštvedybos, literatūros ir ikonografijos, priešų tarpusavio komunikacijos kanalų, karinių žygių praktikos. Trečiame skyriuje "Kryžiaus karai Baltijos regiono tautų istorinėje sąmonėje ir kultūrinėje tradicijoje" autoriai analizuoja kultūrinės bei istorinės tradicijos atminties išraiškas. Rinkinio sudarytojai nekėlė sau tikslo pateikti išsamių baigtinių tyrimų apie Šiaulių-Saulės mūšį, Kryžiaus karų epochą Baltijos regione ir jos atspindžius istorinėje savimonėje. Knygoje bandyta naujai pažvelgti į Kryžiaus karų epochos prieštaringumus, stereotipų įsigalėjimo bei mitų atsiradimo priežastis Baltijos tautų istorinėje, kultūrinėje sąmonėje, taip pat išskirti regioninius savitumus, parodyti tyrimų perspektyvas.

ENCollection of research articles deals with the Crusades and the rovers in the XI-XVI centuries, their understanding and reflections of contemporary and modern society. Collection of articles are divided into three sections by theme. Chapter one provides an overview of the history of the first collision between the Livonian Order samogitians and armies of reasons. The second chapter discuss the mission in the image of the Crusades, XIII-XV century political clerical, literature and iconography, the communication channels between the adversaries, military raids in practice. The third chapter analyze the cultural and historical traditions of memory expression.

ISBN:
9789955732235
Parts:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/13479
Updated:
2020-10-09 17:29:47
Metrics:
Views: 49
Export: