Rizikos valdymo galimybė atliekant operatyvinius veiksmus

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Rizikos valdymo galimybė atliekant operatyvinius veiksmus
Alternative Title:
Possibility of risk control in the surveillance actions
In the Journal:
Jurisprudencija [Jurisprudence]. 2003, Nr. 49 (41), p. 76-84
Keywords:
LT
Baudžiamasis procesas; Operatyvinė veikla; Rizika; Taktika.
EN
Criminal procedure; Operational activity; Risk; Tactics; Tactics, Surveilance Activity.
Summary / Abstract:

LT[...] Rizikos valdymo galimybių problematika seniai domina operatyvinės veiklos mokslo tyrėjus bei praktikus. Tačiau nei pats rizikos reiškinys, nei jo valdymo galimybės iki šiol nėra pakankamai gerai ištirti. Todėl straipsnyje pateikiamas termino rizika vartojimas kitų mokslų bei atskirų teisės šakų kontekste. Pagrindžiama nuomonė, kad operatyvinės veiklos subjektų pareigūnai, atlikdami operatyvinės veiklos uždavinius, veikia nuolatinės rizikos sąlygomis, kurias lėmė pačios operatyvinės veiklos specifika (vieša ir slapta žvalgybinio pobūdžio veikla). Atliekant operatyvinius veiksmus rizikos prielaidas formuoja egzistuojantys vidiniai bei išoriniai veiksniai, pasireiškiantys įvairių grėsmių, pavojų, konfliktų formomis. Rizikos valdymo ir kontrolės procesą įgyvendinti leidžia atitinkamai planuojama, organizuojama bei atliekama operatyvinių veiksmų taktika. Atkreipiamas dėmesys į kai kurių operatyvinių veiksmų taktikos elementų turinį, jų tobulinimo poreikį siekiant efektyvesnio rizikos valdymo proceso. Straipsnyje prieinama prie išvados, kad labiausiai tobulintini ir didžiausią reikšmę rizikos valdymo procesui atliekant operatyvinius veiksmus turi šie taktikos elementai: 1) operatyvinės informacijos rinkimas, jos turinio patikimumo, naudingumo, informatyvumo vertinimas bei analitinė veikla; 2) operatyvinio taktinio sprendimo priėmimas. […] Straipsnyje pateikiama nuomonė, kad rizikos valdymo procesas gali būti efektyvesnis, jeigu atliekant operatyvinius veiksmus bus išnaudojamas netikėtumo veiksnys bei operatyvinės kombinacijos. Pabrėžtina, kad rizikos valdymo atliekant operatyvinius veiksmus samprata formuluojama ne vienam konkrečiam operatyviniam veiksmui, o visai operatyvinių subjektų taktinei veiklai. [Iš leidinio]

ENThe theme that was not studied in Lithuania is surveyed in the article. The problems of possibilities to control the risk are interesting for a long time to researchers and practices of surveillance activity. However, neither the phenomena of a risk nor possibilities of controling it up to here are not investigated enough. That is why the usage of term "risk" in the context of the other sciences and different law branches is presented in the article. There is the opinion substantiated that the officials of subjects of surveillance activity while realizing their tasks always work in the conditions of a risk that always exsist and that are coused of the specificity of surveillance activity as itself (that is public and secret activity of secret-service character). The exsisting interior and exterior factors reveal themselves in the forms of different threats, and dangers and conflicts form presumption of risk while fulfilling the surveillance actions. It is possible to realize the process of rulling and controlling the risk only planning, organizing and carrying out the tactics of surveillance actions.The attention is paid to the subject of several elements of tactics of surveillance actions, the need to improve them in order to achieve the process of a risk control more effective. In the article the conclusion is drawn that the most improvable elements of the tactics that have the largest importance in the process of risk control while carrying out surveillance actions are following: 1) the collecting of surveillance information, the evaluation of reliability, usefulness and informativity of its content and analytical activity; 2) making of surveillance tactical decision. So the most attention is given to the content of tactical elements of surveillance actions. The opinion that the process of risk control can be more effective if the factor of unexpectedness and surveillance combinations will be used carrying out surveillance actions is presented in the article. It should be noted that the conception of risk control carrying out surveillance actions is formulated not for a single surveillance action but for the whole tactical activity of surveillance subjects. [From the publication]

ISSN:
1392-6195; 2029-2058
Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/37524
Updated:
2018-12-17 11:15:31
Metrics:
Views: 5
Export: