The Armament, horsemen's accoutrements, and riding gear of long barrow culture (fifth to seventh centuries)

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
The Armament, horsemen's accoutrements, and riding gear of long barrow culture (fifth to seventh centuries)
Alternative Title:
Ginkluotė, raitelio ekipuotė ir žirgo apranga ilgųjų pilkapių kultūroje (V-VIIa.)
In the Journal:
Archaeologia Baltica. 2007, t. 8, p. 238-253
Keywords:
LT
Ilgųjų pilkapių kultūra; raitelio ekipuotė; žirgo apranga; baltai; slavai; migracija.
EN
Long Barrows; forest belt; weapons; riding gear; Balts; Slavs; migration.
Summary / Abstract:

LTDarbas skirtas V–VII a. ginkluotei, raitelio ekipuotei ir žirgo aprangai ilgųjų pilkapių kultūroje aptarti. Pagrindinį kovinių priemonių kompleksą šioje kultūroje sudaro ietys, įmoviniai ietigaliai su užbarzdomis (svaidomosios ietys), strėlės ir kirviai. Raitelio ekipuotės elementas yra pentinai, o žirgo aprangą sudaro: pakinktų sagtys, kamanos (žąslai ir kamanų apkalai). Taip pat randama pavienių ginkluotės elementų: skydų su metaliniu antskydžiu, apsauginių šarvinių dirbinių fragmentų. Toks ginkluotės rinkinys labai primena tiek gretimų miškų juostos, Tušemlios-Bantcerovo, Djakovo ir Moščino kultūrų ginkluotę, tiek slaviškųjų V–VII a. kultūrų, tokių kaip Praha, Koločino ir Penkovka, ginkluotę. Nuo vakarinių kaimynų, t. y. nuo rytinių ir vakarinių baltų bei nuo Pabaltijo finougrų Estijoje bei Suomijoje, miškų juostos gentis skiria kalavijų, skydų su metaliniais antskydžiais, kovos peilių-durklų (скрамасаксов) nenaudojimas. Skirtingai nuo finougrų ar dar labiau į rytus nutolusio pasaulio, ilguosius pilkapius palikę žmonės turėjo pentinus, bet nenaudojo įmovinių kirvių. Ginkluotės požiūriu, tiek slavų gentys, tiek Baltarusijos ir vakarinės Rusijos miškų juostos gyventojai, kurių etnokultūrinė priklausomybė tebėra ginčytina (baltai, slavai, baltai-slavai, finai-baltai, finougrai), V–VII a. sudaro vientisą erdvę nuo Dunojaus iki Ladogos.

ENSeveral different cultural traditions stand out in Long Barrow Culture. Some of them are characteristic of the Baltic Finno-Ugrians, others of the Balts and Slavs. The aim of this work is to distinguish all these mentioned traditions that are manifested in warrior horseman’s accoutrements and riding gear of the fifth to seventh centuries. From the armament point of view, both Slavic tribes and the inhabitants of the Byelorussian and west Russian forest belt, whose ethnocultural affiliation remains disputed (Balts, Slavs, Balto-Slavs, Finno-Balts, Finno-Ugrians?), comprise an integral continuum from the River Danube to Lake Ladoga. The work also discusses the migrational processes that affected the people in the forest belt in the fifth and sixth centuries.

ISSN:
1392-5520; 2351-6534
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/13643
Updated:
2013-04-28 17:44:52
Metrics:
Views: 63    Downloads: 4
Export: