Lietuvos sakralinė dailė. T. 1, Vilkaviškio vyskupija. Kn. 6, Šakių dekanatas. D. 2, Naudžiai-Žvirgždaičiai

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvos sakralinė dailė. T. 1, Vilkaviškio vyskupija. Kn. 6, Šakių dekanatas. D. 2, Naudžiai-Žvirgždaičiai
Alternative Title:
  • Sacred art of Lithuania. Vol. 1. Book 6. Part 2
  • Vilkaviškio vyskupija
  • Šakių dekanatas
  • Naudžiai-Žvirgždaičiai
Editors:
  • Stankevičienė, Regimanta, sudarymas [com]
  • Surdokaitė-Vitienė, Gabija, sudarymas [com]
  • Vasiliūnienė, Dalia, sudarymas [com]
Publication Data:
Vilnius : Gervelė, 2006.
Pages:
671 p
Keywords:
LT
Paluobiai; Panemunė; Sintautai; Šakiai; Vilkaviškis; Lietuva (Lithuania); Kultūros paveldas / Cultural heritage; Religinis menas / Religious art.
Summary / Abstract:

LTTęstinis leidinys „Lietuvos sakralinė dailė“ I-ojo tomo VI-osios knygos antroji dalis skirta Vilkaviškio vyskupijos Šakių dekanato bažnyčių architektūrai ir dailei. Šioje dalyje pristatomi 12 bažnyčių (Nemirų, Paežerėlių, Paluobių, Plokščių, Sintautų, Slavikų, Sudargo, Sutkų, Šakių, Valakbūdžio, Žemosios Panemunės, Žvirgždaičių), 6 koplyčių (Naudžių, Plieniškių, Slabadų, Staliorių, Šilgalių, Žemkalnių), jų šventorių, taip pat kapinių sakralinės dailės kūriniai, pastatų architektūra, parapijų istorija. Straipsniai sugrupuoti pagal vietoves. Pradžioje pateikiama bažnyčios, koplyčios istorija, toliau laikomasi menotyroje įprasto eiliškumo pagal objektų rūšis ir sukūrimo laiką. Leidinyje esama 240 iliustracijomis papildytų straipsnių, o juose aprašomų kūrinių – du kartus daugiau. Tekstuose aptariami Šakių dekanato šventovėse saugomi XVI–XX a. dailės kūriniai ir kiti meno dirbiniai. Absoliuti jų dauguma mokslo visuomenei pristatomi pirmą kartą, dažnai nei jie, nei jų kūrėjai dailėtyros istoriografijoje nebuvo žinomi. Remiantis modernia bažnytinės dailės tyrimų metodologija, leidinyje analizuojami ne tik didelę meninę vertę turintys profesionaliosios ir liaudies dailės kūriniai, bet vien istoriniu ar tipologiniu požiūriu reikšmingi objektai – amatininkų dirbtuvių ir įmonių gaminiai. Jų vertinimas yra svarbus norint išsamiau ir visapusiškiau pažinti meninę ir dvasinę Lietuvos kultūrą. Šia knyga užbaigiamas nuo 1996 m. leistas „Lietuvos sakralinės dailės“ pirmasis tomas, skirtas Vilkaviškio vyskupijai. Jį sudaro 7, skirtingų dekanatų sakralinį dailės paveldą aptariančios knygos. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Vilkaviškio vyskupija; Šakių dekanatas; Lietuvos sakralinė dailė; Sakralinė tapyba; Sakralinė skulptūra; Sakralinė architektūra; Altorius; Vilkaviškis diocese; Šakiai deanery; The Sacred Art of Lithuania; The Sacred painting; The Sacred sculpture; The Sacred Architecture; Altar; Altar-piece.

ENThe second part of Book VI of Volume I of a serial publication “Lietuvos Sakralinė Dailė” is dedicated to the architecture and art of churches of Šakiai deanery of Vilkaviškis bishopric. The part presents information on the works of sacral art, architecture and history of parishes of 12 churches (of Nemirai, Paežerėliai, Paluobiai, Plokščiai, Sintautai, Slavikai, Sudargas, Sutkai, Šakiai, Valakbūdžis, Žemoji Panemunė and Žvirgždaičiai) and 6 chapels (of Naudžiai, Plieniškiai, Slabadai, Stalioriai, Šilgaliai and Žemkalniai), their altars and cemeteries. The articles are grouped by localities. Each article starts with the history of the church or the chapel, then proceeds according to the succession, used in art criticism, according to types of objects and time of creation. The publication contains 240 articles, supplemented with illustrations and approximately 480 works. The texts discuss art works of the 16th – 20th centuries, stored in the sanctums of Šakiai deanery, the absolute majority of which is introduced to the scientific society for the first time – neither they, nor their creators have been known to the historiography of art criticism. Referring to the modern methodology of examination of church art, the publication provides an analysis of both professional and folk art, having significant artistic value and the objects, significant only in terms of history or typology, i. e. products of craftsmen’s shops and companies. Their evaluation is important for the purpose of a more thorough and comprehensive cognition of the artistic and spiritual culture of Lithuania. The book completes the first volume of the “Lietuvos Sakralinės Dailė”, which has been published since 1996, dedicated to the bishopric of Vilkaviškis. The volume consists of seven books, dedicated to discussion of the heritage of sacral art of different deaneries.

ISBN:
9789955868002
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/13493
Updated:
2021-03-17 10:48:26
Metrics:
Views: 59
Export: