Aukštojo mokslo tarptautiškumo skatinimo pasaulinė praktika ir jos taikymo Lietuvoje gairės

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Aukštojo mokslo tarptautiškumo skatinimo pasaulinė praktika ir jos taikymo Lietuvoje gairės
Editors:
  • Baršauskas, Petras [cre]
  • Kriščiūnas, Kęstutis [edt]
  • Kazlauskaitė, Ilona [cre]
  • Lanskoronskis, Marius [cre]
  • Markevičienė, Raimonda [cre]
  • Turauskas, Linas [cre]
  • Ramonienė, Lineta [cre]
  • Jensen, Hans Peter [cre]
Publication Data:
Kaunas : ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas, 2007.
Pages:
215 p
Notes:
Bibliografija.
Summary / Abstract:

LTDidėjant globalizacijai aukštojo mokslo tarptautiškumo matmuo kelia vis didesnį įvairių visuomenės grupių susidomėjimą. Aukštojo mokslo tarptautiškumas yra vienas iš būdų, kaip šalis, institucija arba individas gali ir turi reaguoti į globalizacijos daromą įtaką. Studijoje aukštojo mokslo tarptautiškumo samprata traktuojama kaip tarptautinių ir tarpkultūrinių matmenų diegimas į institucijos studijas, mokslą ir paslaugas visuomenei. Tarptautiškumo priežastys ir motyvai, socialinių partnerių interesai, tarptautinimo strategijos - svarbiausi klausimai, į kuriuos reikia atsakyti siekiant institucinio tarptautiškumo. Išnagrinėti tarptautiškumo skatinimo procesai Europos šalyse: ERASMUS programa, Sorbonos ir Bolonijos deklaracijos. Autorių nuomone, Bolonijos procesas turėtų būti vertinamas kaip didžiausias iki šiol Europos aukštojo mokslo pertvarkos procesas, kurio tikslas - sukurti vientisąsias Europos aukštojo mokslo ir Europos tyrimų erdves. Stengtasi pabrėžti tarptautiškumą labiausiai skatinančius veiksnius pasaulinėje praktikoje ir palyginti su Lietuvos kontekstu. Išsamiau apžvelgti Danijos, Jungtinės Karalystės, Olandijos ir Švedijos aukštojo mokslo tarptautiškumo bruožai. Pateikiama Lietuvos aukštojo mokslo apžvalga: įvertinta teisinės bazės įtaka su tarptautiškumu susijusiems veiksniams, Lietuvos aukštojo mokslo institucijų pasirengimas dalyvauti su tarptautiškumu susijusioje veikloje, aptarti veiksniai, kurie skatina aukštojo mokslo tarptautiškumo plėtrą Lietuvoje, suformuluotos rekomendacijos Lietuvos aukštojo mokslo tarptautiškumo plėtojimui įvairiomis kryptimis.

ENUnder the circumstances of increasing globalisation, the internationality of higher education attracts the attention of different public groups. Internationality of higher education is the way of reacting to the impact of globalisation that should be used by a country, an institution, or an individual. In the study, the concept of internationality in higher education is treated as the implementation of international and inter-cultural dimensions into institutional studies, science, and public services. Reasons for and motives of nationality, interests of social partners, and internationalisation strategies are the main issues to be addressed while seeking for institutional internationalism. The authors of this work analysed processes that inspire internationalisation in European countries: ERASMUS program and the declarations of Sorbonne and Bologna. In opinion of the authors, the Bologna process should be considered as the largest reconstruction of higher education in Europe so far; its purpose is to create unbroken areas of higher education and scientific research in Europe. The authors attempted to highlight factors that mostly influence internationalisation according to global experience and compare them to Lithuanian context. They review features of internationality in higher education of Denmark, United Kingdom, Netherlands, and Sweden; review higher education in Lithuania: the influence of legal framework and Lithuanian institutions’ readiness to participate in international activities; discuss factors to the development of internationality in higher education in Lithuania; and make recommendations for developing internationality in higher education in Lithuania in various directions.

ISBN:
9789955987451
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/13460
Updated:
2020-02-28 13:42:32
Metrics:
Views: 17
Export: