Karo metų dienoraštis, 1941-1944 m.

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Karo metų dienoraštis, 1941-1944 m
Editors:
Rudis, Gediminas, rengėjas [cre]
Publication Data:
Vilnius : Lietuvos istorijos instituto leidykla, 2007.
Pages:
723 p
Notes:
Bibliografija išnašose ir asmenvardžių rodyklė.
Keywords:
LT
Dienoraštis; Karas.
EN
Diary; war.
Reviews:
Summary / Abstract:

LTZenonas Blynas (1908–1946) – gana kontroversiška asmenybė. 1931–1940 m. buvo kuklus tarnautojas Lietuvos pasiuntinybėse Italijoje, Vatikane, Lietuvos užsienio reikalų ministerijoje; voldemarininkas, aktyvus itališkojo fašizmo propaguotojas. Vokiečių okupacijos metais – vienas iš Lietuvių nacionalistų partijos kūrėjų ir vadovų, dėjęs daug pastangų, kad partija netaptų vien vokiečių civilinės valdžios priedėliu. Ją uždarius, aktyviai veikė Lietuvos laisvės kovotojų sąjungoje – veikliausioje ir drąsiausioje antinacinio pogrindžio organizacijoje. 1944 m. vasarą principingai atsisakęs bėgti į Vokietiją, greitai buvo sovietinio saugumo suimtas ir nuteistas mirties bausme. Z. Blyno 1941–1944 m. pavydėtinai reguliariai rašytas dienoraštis, kurį vadino medžiaga savo būsimiems atsiminimams, – vertingas žinių apie vokiečių okupacijos laikotarpį Lietuvoje šaltinis. Čia itin gausu duomenų apie sudėtingus ir komplikuotus lietuvių įvairių politinių grupuočių tarpusavio santykius okupacijos pradžioje, lietuvių požiūrio į okupantus kaitą bei įvairių iliuzijų nykimą, antinacinio pogrindžio formavimąsi, kasdienį miestiečių gyvenimą.

ENZenonas Blynas (1908–1946) is a rather controversial personality. In 1931-1940 he was a regular officer of Lithuanian legations in Italy, Vatican, and Lithuanian Ministry of Foreign Affairs; voldemarist (translators comment: a supporter of the first Lithuanian premier minister A. Voldemaras), active proponent of Italian fascism. During the years of German occupation, he was one of the initiators and the leaders of Lithuanian Nationalist Party, and put a lot of effort in order to preserve the party from becoming only a supplement to civil German government. When the party was closed, he was active in Lithuanian Freedom Union, the most active and courageous underground antinazis organisation. In summer of 1944, when he refused to emigrate to Germany, he was arrested by soviet security and sentenced to death. Z. Blynas’s diary, which he regularly wrote in 1941-1944 and called “material for future memories”, was a valuable source of information about German occupation in Lithuania. It discloses complex and complicated relations between political groups in Lithuania in the beginning of the occupation, changes of Lithuanian attitude towards occupants, collapse of illusions, and everyday life of citizens.

ISBN:
9789986780984
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/13385
Updated:
2014-02-18 14:57:57
Metrics:
Views: 47
Export: