Šeimos vaidmuo judėjimo sutrikimų turinčių vaikų socialiniams gebėjimams

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Šeimos vaidmuo judėjimo sutrikimų turinčių vaikų socialiniams gebėjimams
Alternative Title:
Role of the family in developing social skills among children with movement disabilites
In the Journal:
Soter. 2008, 26 (54), p. 71-85
Keywords:
LT
Judėjimo sutrikimai; socialiniai įgūdžiai; šeima; integruotas ugdymas.
EN
movement disabilities; social skills; family; integrated education.
Summary / Abstract:

LTNegalią turintis žmogus palankios aplinkos dėka siekia išmokti kritiškai mąstyti, gebėti atsakingai priimti sprendimus, būti tolerantiškas, mokantis bendrauti, pasitikintis savimi, reikšti jausmus ir emocijas, gebėti priimti kitokius žmones negu jis pats yra. Tik tokius gebėjimus įgijęs žmogus gali siekti asmeninių ir socialinių tikslų. Socialiniams gebėjimams ugdyti labai svarbus vaidmuo tenka šeimai. Straipsnyje pristatomas tyrimas, kuriame siekiama atskleisti šeimos vaidmenį ugdant vaikų, turinčių judėjimo sutrikimų, socialinius gebėjimus. Apklausoje dalyvavo 20 tėvų, auginančių vaikus, turinčius judėjimo sutrikimų, ir 80 mokytojų, dirbančių su šią negalią turinčiais vaikais. Gautų rezultatų analizė atskleidė, kad nepilnoje šeimoje ugdomi vaikai, turintys judėjimo sutrikimų, yra uždaresni, iš aplinkinių reikalauja daugiau dėmesio; dažniau pastebimos neigiamos jų emocijos. Jeigu vaikus, turinčius judėjimo sutrikimų, auklėja seneliai, tokie vaikai pasižymi nesavarankiškumu, sunkiau bendrauja su bendraamžiais, išryškėja neigiamos jų emocijos. Tyrimo rezultatai patvirtino, kad per didelė tėvų ir senelių globa trukdo ugdyti vaikų, turinčių judėjimo sutrikimų, savarankiškumą, atsakingumą, pasitikėjimą savimi. Galima teigti, kad dėl nevisiškai gerai išlavintų socialinių gebėjimų vaikai, turintys judėjimo sutrikimų, ateityje gali tapti priklausomi nuo aplinkinių, prisitaikę prie suaugusiųjų reikalavimų - tai trukdo normaliai jų saviraiškai ir savarankiškumui. Nustatyta, kad palankiausia socialinių gebėjimų ugdymo sąlyga vaikams, turintiems judėjimo sutrikimų, yra integruotas ugdymas, nes visos sąveikos tarp aplinkinių išvystomos natūraliu būdu.

ENA person with disabilities aims to learn critical thinking, to be able to accept decisions with responsibility, to be tolerant and able to communicate, to be self-confident, to express feelings and emotions, and to accept different behaviour of other people, in case this person is in favourable environment. The person can reach personal and social skills only having such abilities. Therefore, a very important role is played by the family in developing social skills. The empirical research helped to reveal the facts that children brought up in an incomplete family, who have movement disabilities, are closed and demand more attention, negative emotions are noticeable more often. If children are brought up by grandparents, then they are not self-independent, they have difficulties in communication and express negative emotions. The results of the research prove that the over attention of parents or grandparents negatively influence independency, responsibility and self-confidence among children with movement disabilities. [From the publication]

ISSN:
1392-7450; 2335-8785
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/13346
Updated:
2018-12-17 12:11:19
Metrics:
Views: 11    Downloads: 6
Export: