Marginalinės grupės tapsmas (sociologiniai prostitucijos tyrinėjimai)

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Marginalinės grupės tapsmas (sociologiniai prostitucijos tyrinėjimai)
In the Journal:
Sociologija. Mintis ir veiksmas [Sociology. Thought and Action]. 2001, Nr.3/4, p. 56-67
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Prostitucija; Marginalinės grupės; Deviantiškas elgesys/; Prostitution; Marginal groups; Deviant behavior.
Keywords:
LT
Deviantiškas elgesys/; Marginalinės grupės; Prostitucija.
EN
Deviant behavior.; Marginal groups; Prostitution.
Summary / Abstract:

LTStraipsnio tikslas - apžvelgti palyginti naujos marginalinės visuomeninės grupės (prostitučių) formavimosi ypatumus Lietuvoje. Seksualinių paslaugų teikimas už finansinį atlygį visose civilizacijose buvo įteisinta prostitucijos forma. Šiandieninė masinė kultūra stimuliuoja seksualinių poreikių ir vertybių svarbą. Tačiau šių poreikių patenkinimas yra gana sudėtingas ne tik nevedusiems, bet ir kai kuriems vedusiems asmenims. Šią susidarančią visuomeninę įtampą šalina prostitucijos institucija. Prostitucija yra tiek ekonominis, tiek kultūrinis reiškinys. Ši profesija, kaip ir dauguma kitų, siekia pelningai parduoti savo paslaugas. Straipsnyje nagrinėjama prostitucijos samprata, šio reiškinio mastas Lietuvoje, visuomenės požiūris į prostituciją įvairiose kultūrose, prostitučių tipai, sociodemografiniai šios visuomenės grupės bruožai, prostitucijos subkultūra, kovos su prostitucija priemonės. Daroma išvada, kad prostitucijos mastas, nepaisant įstatyminės kovos, augs toliau, kol Lietuvoje iš esmės nepasikeis ekonominės gerovės situacija, kultūrinė-vertybinė visuomenės orientacija.

ENThe article aims at providing an overview of the peculiarities of formation of a comparatively new marginal group of the society (i. e. prostitutes) in Lithuania. Provision of sexual services for financial remuneration was a legitimatized form of prostitution in all the civilizations. Today’s mass culture stimulates the importance of sexual desires and values however satisfaction of the said needs is a quite complicated not only to unmarried, but also to some married persons. The said social tension can be eliminated by the institution of prostitution, which is both an economic and cultural phenomenon. The said profession, as most others, strives for profitable sales of its services. The article examines the concept of prostitution, the scope of the phenomenon in Lithuania, the view of prostitution, taken by the society in different cultures, the types of prostitutes, socio-demographical traits of the said group of the society, the sub-culture of prostitution and the means for fighting prostitution. The conclusion is made that the volume of prostitution, despite the legislative norms, is going to continue to increase till the economic situation and the cultural value orientation of the society of Lithuania undergoes essential changes.

ISSN:
1392-3358; 2335-8890
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/13060
Updated:
2018-12-17 10:51:52
Metrics:
Views: 32    Downloads: 14
Export: