Delinkvencijos raiška neformaliose jaunimo grupėse

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Delinkvencijos raiška neformaliose jaunimo grupėse
In the Journal:
Sociologija. Mintis ir veiksmas [Sociology. Thought and Action]. 2003, Nr. 2 (11), p. 103-118
Keywords:
LT
Delinkvencija; Delinkventai; Delinkventinë subkultûra; Delinkvencijos subkultûra; Neutralizacija; Nusižengimas.
EN
Delinquency; Delinquent; Delinquent subculture; Subculture of delinquency; Neutralization; Crime; Offence.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje pristatomas trijų neformalių Lietuvos jaunimo grupių: futbolo fanų "ultrų", nacionalistiškai nusiteikusio jaunimo "skinheadų" ir baikerių klubo "Vorai" kokybinis atvejų tyrimas. Čia, vadovaujantis amerikiečių kriminologo David'o Matza'os delinkvencijos ir normų neutralizacijos teorija, analizuojama delinkvencijos raiška šiose grupėse, siekiant dviejų pagrindinių uždavinių: pirma, išsiaiškinti, kokiai - "delinkventinei" ar "delinkvencijos"- raiškai priskirtinos grupės; antra, išnagrinėti, kaip vyksta socialinių normų neutralizacijos procesas ir slinktis nuo konvencinių normų laikymosi iki nusižengimo. Tyrimo metodas - giluminiai struktūrizuoti interviu. Darbo rezultatai parodė, jog grupės turi "delinkvencijos", bet ne "delinkventinės" subkultūros bruožų, o grupių nariai yra normalūs, neutralizavę socialinių normų poveikį paaugliai, kartais darantys nusižengimus. [Iš leidinio]

ENThis paper presents empirical research about delinquency in informal youth groups in Lithuania. The theoretical basis of this research - theory of delinquency and drift, created in the midst of the XX century by David Matza - famous USA criminologist, whose efforts to combine positivist point of view with classical ideas gave way to a new - critical School of criminology. Empirical research was carried out in three youth groups: football fans group "ultra", nationalistic group - skinheads and motorbike club - "Vorai". The main tasks of this research were to identify, what kind - "delinquent subculture" or "subculture of delinquency" - these groups are and to explore the process of drifting from conventional to delinquent behaviour by using techniques of neutralization. The results show, that these groups are an integral part of conventional society and have no features of "delinquent subculture" as it was depicted in positivistic theories. The members of the groups are normal teenagers, who by definition (but not by nature) are delinquents as far as they do infractions. To make an infraction these teens use different techniques of neutralization. [From the publication]

ISSN:
1392-3358; 2335-8890
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/13014
Updated:
2018-12-17 11:11:12
Metrics:
Views: 34    Downloads: 9
Export: