Delinkventų santykiai su policija ir artimiausia aplinka

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Delinkventų santykiai su policija ir artimiausia aplinka
Alternative Title:
Relationship between deliquents, their primary environment and police
In the Journal:
Sociologija. Mintis ir veiksmas [Sociology. Thought and Action]. 2005, Nr. 2 (16), p. 100-117
Keywords:
LT
Kriminalistika. Kriminologija / Criminology; Nusikalstamumas / Violence; Vaikai / Children; Viešoji tvarka ir saugumas / Public order and safety.
Summary / Abstract:

LTŠiame straipsnyje remiantis autorės 2002 metais atliktais rizikos grupės vaikų ir policijos pareigūnų sociologinio tyrimo rezultatais analizuojamas Lietuvoje dar nepakankamai tyrinėtas nepilnamečių delinkventų ir kriminalinės justicijos atstovų santykis. Tyrimo metu buvo siekiama išsiaiškinti, kaip nepilnamečiai vertina policijos darbą, pareigūnus su kuriais asmeniškai bendravo bei kokie nepilnamečių delinkventų santykiai su tėvais, mokytojais ir bendraamžiais. Taip pat buvo domėtasi, kaip dažnai policijos pareigūnams tenka dirbti su nepilnamečiais, su kokiomis problemomis jie susiduria bei kaip policijos pareigūnai vertina nepilnamečių nusikaltimų kontrolę ir prevenciją. Tyrimo metu buvo keliamos šios hipotezės: 1. Rizikos grupės vaikų požiūris į policijos pareigūnus priklauso nuo nepilnamečių bendravimo su policijos pareigūnais patirties; 2. Kriminalinė nepilnamečių patirtis turi įtakos jų santykiams su policijos pareigūnais, tėvais ir mokytojais bei elgesiui su bendraamžiais; 3. Nepakankamai artimi rizikos grupės vaikų santykiai su tėvais, prasti akademiniai rezultatai mokykloje, pamokų praleidinėjimas bei pašliję santykiai su mokytojais gali paskatinti nepilnametį elgtis delinkventiškai. Straipsnyje sociologinio tyrimo duomenys analizuojami kriminologinių teorijų, aiškinusių nepilnamečių delinkventinį elgesį ir jį įtakojančius veiksnius (Edwin Sutherland diferencinės asociacijos teorijos, David Matza neutralizacijos ir dreifo teorijos, Howard Becker etikečių klijavimo teorijos ir Travis Hirschi socialinių ryšių teorijos), šviesoje. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Delinkvencija; Nusikalstamumas; Policija; Dlinquency; Criminal bahvior; Police.

ENThis article supports the conclusions of the author’s 2002 analysis of risk group children and police officers, that there is still not enough research into delinquency among minors and their relations with members of the justice system in Lithuania. The aim of the research was to explain how minors evaluate police work, the officers they interact with and in some cases, the minors’ relations with their parents, teachers and peers. Another subject was the frequency with which police officers had to work with minors and the kinds of problems they encounter, and how police officers view youth crime control and prevention. The following hypotheses were posed: 1. The way risk group youths view the police depends on their experience of interacting with the police; 2. A youth’s criminal experience influences their relations with the police, their parents and teachers and their behaviour with their peers; 3. Insufficiently close relations between risk group youths and their parents, average school marks, truancy and relations with their teachers may encourage delinquent behaviour. The sociological research data analyses criminological theories, explains youth delinquent behaviour and the activities that influence it (based on the following: Edwin Sutherland’s differential association theory, David Matza’s neutralisation and drift theories, Howard Becker’s labelling theory and Travis Hirsch’s theories of social interaction).

ISSN:
1392-3358; 2335-8890
Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/2598
Updated:
2018-12-17 11:36:35
Metrics:
Views: 72    Downloads: 19
Export: