Šiaurės vakarų lietuvių ir pietvakarių latvių liaudies dainų muzikiniai ypatumai

LDB
RinkinysMokslo publikacijos / Scientific publications
Publikacijos rūšisStraipsnis / Article
KalbaLietuvių kalba / Lithuanian
AntraštėŠiaurės vakarų lietuvių ir pietvakarių latvių liaudies dainų muzikiniai ypatumai
AutoriaiKšanienė, Daiva
LeidinyjeTiltai. Priedas . 2005, Nr. 26, p. 145-153
Vėliau paskelbta knygoje: Muzikinės kultūros keliais / Daiva Kšanienė . Klai
PastabosLDB Open.
Reikšminiai žodžiai
LTLiaudies dainos; Lietuviai; Latviai; Dermė; Metras; Ritmas; Kadencija; Intonacija
ENFolk song; Lithuanians; Ltvians; Mode; Metre; Thythm; Cadence; Intonation
Santrauka / Anotacija

LTStraipsnyje nagrinėjamos Baltijos pajūryje gyvenančių dviejų tautų - šiaurės vakarų lietuvių ir pietvakarių latvių - liaudies dainų muzikinės savybes. Remiantis lietuvių ir latvių liaudies dainų rinkiniais, siekiama atskleisti sio regiono dainuojamosios tautosakos panašumus, bendrumus ir skirtumus. Taikant lyginamąjį ir muzikologinés analizės metodus, nustatomos abiejų tautų liaudies dainų melodikos derminės, ritminės, metrinės savybes, kadencijų sandara ir kt. Tyrinėjamos muzikiniu požiūriu turtingiausios ir žanriškai įvairiausios vestuvinių apeigų liaudies dainos. [Iš leidinio]

ENMusical features of the folk songs of two nations living on the seashore of the Baltic - northwest Lithuanians and southwest Latvians - are being analyzed in the article. On the grounds of collections of Lithuanian and Latvian folk songs the author endeavors to unfold similarities, affinities and differences of the song folklore of the region. With the means of comparative method and the one of musicological analysis modal. rhythmical, metrical traits of the melodic of the folk songs of the both nations, structure of cadences etc. are being determined. Wedding folk songs that are the richest in the musical point of view and the most diverse in their genres are being researched. [From the publication]

ISSN1648-3979
Mokslo sritis
Susijusios publikacijos
Nuoroda į įrašą https://www.lituanistika.lt/content/1146
Atnaujinta2018-12-20 23:04:31
Metrika Peržiūros: 1