Religious influence in policy-making: a case of sexual education in Lithuania

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Religious influence in policy-making: a case of sexual education in Lithuania
Alternative Title:
Religijos įtaka politikos formavimo procesuose: lytinio švietimo Lietuvoje atvejis
In the Journal:
Viešoji politika ir administravimas [Public Policy and Administration]. 2020, t. 19, Nr. 1, p. 126-138
Keywords:
LT
Religija; Kokybinis tyrimas; Lytinis švietimas; Politikos formavimo procesas.
EN
Religion; Qualitative; Sexual education; Influence; Policy-making.
Summary / Abstract:

LT2016 m. Lietuvos Respublikos Švietimo ministerija priėmė ilgai lauktą sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai programą. Šios programos formavimo procesą galima pavadinti „mūšio lauku“, kuriame susidūrė pasaulietiškos, mokslu grįstu lytinio švietimo aktyvistų pilietinės organizacijos ir katalikiškos pakraipos pilietinės organizacijos bei Lietuvos Katalikų bažnyčios atstovai, kurie pasinaudojo neformalia įtaka bei institucinėmis galimybėmis įvairiose politikos formavimo stadijose. Darbo grupėje, skirtoje šios programos kūrimui, retai sekėsi pasiekti kompromisą. Nors nevyriausybinės žmogaus teisių ir lytinio švietimo advokacijos organizacijos aktyviai dalyvavo tiek darbo grupės veikloje, tiek kuriant diskursą žiniasklaidoje, Švietimo ministerija priėmė katalikiškoms vertybėms palankią lytiškumo ugdymo programą. Šio straipsnio tikslas – pasitelkiant anonimiškus kokybinius interviu su tiesiogiai susijusiais asmenimis, atskleisti Katalikų bažnyčios įtaką lytiškumo programos kūrimo procese. Pranešimai žiniasklaidoje šia tema naudojami, siekiant papildyti ir validuoti interviu duomenis. Ši atvejo analizė taip pat papildo neformalios politinės kultūros ir institucinių galimybių moralės politikos formavimo procesuose literatūrą. [Iš leidinio]

ENThe Lithuanian Ministry of Education adopted the sexual education and preparation for a family life policy in 2016. Policy formulation stage became the centre of the conflict between secular reproductive health and sex education activists and religious civil society organizations as well as Lithuanian Catholic Church which exerts its informal political power and utilizes institutional opportunity structures in various stages of policy-making. These groups clashed not only in the chambers of the Lithuanian Parliament but also in the media. Competing discourses were created and maintained in various public spaces. Non-governmental human rights organizations have tried to counter the discourse of oppositional conservative and religious political actors and actively participated in policy formulation. However, these attempts did not prevent the Ministry of Education from adopting a family and abstinence-oriented sex education, which favours specific religious values. This paper seeks to understand religious influence in sexual education policy formation in Lithuania. I utilize news media articles and anonymous in-depth interviews with various relevant actors involved. This case study also enriches theoretical literature on informal institutions, and institutional opportunity structures concerning religious actors influence morality policy-making. [From the publication]

ISSN:
1648-2603; 2029-2872
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/88192
Updated:
2020-10-05 11:43:43
Metrics:
Views: 75    Downloads: 1
Export: